Ciclo de Sistemas Microinformáticos e Redes - Réxime ordinario