Cursos do departamento de Filosofía

Aula Virtual para a materia Valores Éticos de 4º de ESO.

Aula virtual para a materia de Valores Éticos de 3 ESO.

Antropoloxía 1º Bacharelato

Introdución á Filosofía para 1º Curso do Bacharelato.