Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma - Réxime ordinario

Desenvolver interfaces gráficas de usuario interactivas e coa usabilidade adecuada, empregando compoñentes visuais estándar ou executando compoñentes visuais específicos.

Contornos de Desenvolvemento - Curso 18/19