Ciclo de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma - Réxime ordinario

Sistemas Informáticos

1° DAM, réxime de ordinario

Curso 2019-2020

Formación e Orientación Laboral

Curso 19/20 - Réxime ordinario

Contornos de Desenvolvemento

Curso 19/20 - Réxime ordinario

Sistemas de Xestión Empresarial

Curso 19/20 - Réxime ordinario

Desenvolver interfaces gráficas de usuario interactivas e coa usabilidade adecuada, empregando compoñentes visuais estándar ou executando compoñentes visuais específicos.