Bacharelato

Tecnoloxías da información e comunicación I, curso 2016-17