Ciclo de Sistemas Microinformáticos e Redes - Réxime de persoas adultas

Montaxe e Mantemento de Equipos

Curso 19/20 - Réxime de adultos

Aplicacións Ofimáticas

Curso 19/20 - Réxime de adultos

Sistemas Operativos Monoposto

Curso 19/20 - Réxime de adultos

Servizos de Rede

Curso 19/20 - Réxime de adultos

Redes Locais

Curso 19/20 - Réxime de adultos

Aplicacións Web

Curso 19/20 - Réxime de adultos