Materias do departamento de Tecnoloxía de ESO e Bacharelato

Material de traballo da materia de TIC 1º Bac

Materia para o alumnado que ten Tecnoloxía de 2º ESO pendente

Materiais e tarefas para a materia de Programación

Material de Electrónica analóxica e dixital creado por Jorge Gómez e Rocio Leira

Apoio para a materia de 4º da ESO

Curso da materia de Tecnoloxía industrial de 1º de Bacharelato