Contidos e actividades para o nivel de 2º Bach da asignatura de Inglés.