Execución de procedementos de masaxe estética e técnicas asociadas segundo as necesidades e demandas da clientela en condicións de seguridade e hixiene.