Punto de encontro dos alumnos de 3º ESO A para o desenvolvemento da materia de Xeografía e Historia no curso 2020 - 2021.