O lugar e o equipo de traballo 

 cosmetoloxia utilizada 

Técnicas de depilación mecánica :

-Con cera

-Depilatorios químicos

-Con pinza