Os profesionais da perrucaría e da estética non só deben ser capaces de aplicar correctamente as técnicas, tamén deben de dar una  acollida atenta  e un trato cordial que predispoña favorablemente a recibir o servizo. Para que isto sea posible e necesario ter una actitude amable, respetuosa e adecuada e coidar o entorno no que a hixiene, o esmero e o bo gusto estéan presentes en cada detalle.

-Manter todas as instalacions, materiais e útiles en bo estado de conservación, limpeza e desinfección para garantizar a seguridade necesaria en todos os procesos.

-Realizar o control de productos e mantelos en bo estado e asegurarse das condicions óptimas de uso.

-Coidar a decoración e distribución do salón, adaptada a actividade que nel se realiza e crear un entorno cómodo e agradable tanto para o profesional como para a clientela..

Círculo cromático.

Escala de tonos.