Categoría dos cursos de debuxo

O presente curso créase para facilitar á recuperación da asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º ESO a aquelas alumnas de 2º ESO que teñen pendente a asignatura.

Dado que en 2º ESO non existe a asignatura, através da Aula virtual iremos plantexando os diferentes exercicios, resolveremos as dudas o concretaremos a resolución das mesmas en modo presencial no IES.

Curso 2020-21


Eduardo Berea

Xefe do Departamento de Artes Plásticas


Educación Plástica, Visual y Audiovisual / 4º ESO

Debuxo Técnico II / 2020-21