Ciclo de Administración de Sistemas Informáticos e Rede - Réxime ordinario