Skip to Content

Actividades para realizar a partir do 13 de abril

1. Realizar os seguintes traballos escritos a man para fecha maxima de entrega o meu correo electrónico de 15 de maio.

2. Os traballos deben de ter un mínimo de 5 carillas e a información debe  ser recollida de, alomenos, 2 vías ou libros diferentes que atopedes en internet. Tódolos traballos han de ter unha introdución, contido (5 follas minimo), bibliografia e opinión persoal.

1ºESO: Xesucristo na fe da iglesia.

1.1 A encarnación
1.2 A redención
1.3 A resurreción

2ºESO: As primeiras comunidades cristiás.

2.1 Pablo de Tarso
2.2 Os primeiros cristiánss
2.3 Primeiros conflitos
2.4 Primeiras persecucións

3º·ESO: A relixión na nosa sociedade

3.1 A relixión católica na actualidade
3.2 Iglesias cristiás non católicas
3.3 Grandes relixións non cristiás

4ºESO: A relixión e a felicidade.

4.1 Orixe e fin do universo
4.2 A morte nas relixións
4.3 A resurreción e a felicidade
4.4 O sentido da vida

1º e 2º BAC: DOUTRINA SOCIAL DA IGREXA

1. Nacemento e contexto da doutrina social da Igrexa.
2. A dignidade humana como clave para unha convivencia xusta entre os homes, diferenciándoa dos recoñecementos que o Estado realiza a través das leis.
3. Principios fundamentais da doutrina social da Igrexa a diversos contextos.blog | by Dr. Radut