Clic é unha ferramenta para a creación de aplicacións didácticas multimedia que nace en 1992.

Formado por un conxunto de aplicacións informáticas que serven para realizar diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociacións, exercicios de texto, palabras cruzadas ... As actividades non se afán a presentar soas, senón empaquetadas en proxectos. Un proxecto está formado por un conxunto de actividades e unha ou máis secuencias, que indican a orde en que se han de mostrar.

JClic pretende aproveitar as vantaxes derivadas da evolución de Internet, das prestaciones técnicas dos ordenadores e das contornas gráficas do usuario.