Neste curso aprenderemos o manexo de distintas aplicacions das Tecnoloxías da Información e Comunicación.

  • Procesadores de Texto
  • Follas de Cálculo
  • Presentacións
  • Wikis
  • Blogs...