Neste curso mostraremosche diversas técnicas para que acades os mellores resultados nos teus estudos.

Tamén outros temas de interese coma información sobre drogas e sexualidade.