Metodoloxía para a creación de diversas actividades de aprendizaxe por tarefas con recursos web.