Este proxecto ten relación co estudo do MUSEO ETNOGRÁFICO do centro