Materiais e recursos didácticos da materia de Debuxo Técnico II no 2º curso de Bacharelato.