Material e recursos para o Ámbito Científico de 3º


Materiais relacionados coa programación do Ambito Científico e Tecnolóxico de 4º de Diversificación Curricular.

Ambito que unifica as áreas de Lingua e Literatura Galega, Xeografía e Historia e Lengua y Literatura Española.

Material para o aprendizaxe do inglés en Diversificación