Skip to Content

Comisión de coordinación pedagóxica

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica

Curso 2020/2021

 

 

Bioloxía e Xeoloxía

D. Luis Míguez Rodríguez

Coordinación FCT

Dna. Ana María Blanco-Rajoy Sánchez

Coordinación Normalización Lingüística

Dna. Rosa Mourelle Pérez

Economía

D. Héctor Pérez Feijoo

Educación Física

Dna. Susana Penas Martínez

Educación Plástica e Visual

Dna. Amparo Arredondo Viqueira

Filosofía

D. Juan Manuel Fernández Torres

Física e Química

D. Pedro Joaquín del Pozo Toscano

Formación e Orientación Laboral

Dna. María Luisa Mariño Rodríguez

Francés

Dna. Irene García Pérez

Inglés

Dna. Amelia Velasco Pazos

Latín e Grego

Dna. Carmen Rama Faya

Lingua Castelá

Dna. María Bascuas Domínguez

Lingua Galega

D. Alesandre Gaiferos Parrado Freire

Matemáticas

Dna. Aurora Labora Castro

Música

Dna Marta Ramil Ferreiro

Orientación

Dna. Mónica Diz Besada

Dna. Isabel Dorado Rodríguez

 

Química Ciclos de FP

 

D. Ángel García Caamaño

 

Relixión Católica

D. Miguel Moldes Fernández

Tecnoloxía

Dna. Esther Tarrío Tato

Xeografía e Historia

Dna. Roberta Souto Lodeiro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 book | by Dr. Radut