Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Documentación

LIBROS DE TEXTO POR NIVEIS- CURSO 2019/20

É recomendable agardar ao inicio de curso e ás indicacións dos respectivos docentes antes de adquirir libros ou material novo para evitar gastos innecesarios; por exemplo, hai profesores/as que non usan (e polo tanto non piden) libro de texto para as súas clases; outros/as preferirán cadernos ou material específicos. Agardar a estas instrucións, pode evitar comprar material que logo non se usaría ou non se adaptaría ao que realmente necesita o alumnado.

Non obstante, cada departamento seleccionou un libro de texto por curso e materia; no caso de que as familias prefiran adquirilo sen esperar ao comezo do curso, esta é a listaxe deses libros.

Premer no curso para descargar a listaxe correspondente:

1º ESO

2º ESO

ESO 

4º ESO

1º BAC

2º BAC

Libros de texto Curso 2016-2017

O listado de libros de texto e material impreso para o Curso 2016-2017 pode consultarse na seguinte ligazón:

 

Relación de libros de texto e material impreso

 

 

Xustificante de faltas do alumnado

 

PROTOCOLO PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR

 

Recentemente entrou en vigor o Protocolo Educativo para a Prevención e o Control do Absentismo Escolar na ESO en Galiza. Este documento pretende ser regulador e uniformizador dos medios de prevención do absentismo en todo o País, independentemente do Centro Escolar de que se trate.

Por este motivo informamos de que as causas e mecanismos de xustificación de faltas fican modificadas parcialmente, especificando o Protocolo máis detalladamente o tipo de faltas que son xustificábeis e a forma correcta para a súa petición de xustificación. Dende aquí pódes descargar o documento.

 

Descargar Protocolo prevención absentismo escolar

Descargar Novo impreso para a xustificación de faltas de asistencia do alumnado

 

Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es