Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Tecnoloxía

COVID19 - CURSO 2019/20

COVID19 - CURSO 2019/20 

 Na seguinte taboa, incluese os enlaces as plataformas dixitais dós documentos e tarefas  entregados os alumnos para o seguimento ta asignatura asi como para a recuperación de materias pendentes.

 Estes documentos son avaliados polos profesores correspondentes, 

 

Exercicios de  
Rec 1ª Avaliación

Exercicios de  
Rec 2ª Avaliación

2º ESO A
TECNOLOXÍA
 (Gavino)

Exercicios 2 ESO

Exercicios 2 ESO

2º ESO B
TECNOLOXÍA
 (Marta)

Aula Virtual

Aula Virtual

2º ESO C
TECNOLOXÍA
 (Gavino)

Exercicios 2 ESO

Exercicios 2 ESO

2º ESO D
TECNOLOXÍA
 (Marta)

Aula Virtual

Aula Virtual

3º ESO A
TECNOLOXÍA
 (Gavino)

Exercicios 3 ESO

Exercicios 3 ESO

3º ESO B
TECNOLOXÍA
 (Gavino)

Exercicios 3 ESO

Exercicios 3 ESO

3º ESO C
TECNOLOXÍA
 (Marta)

Ningún alumno/a tiene que recuperar esta evaluación

Aula Virtual

3º ESO D
TECNOLOXÍA
 (Marta)

 Ningún alumno/a tiene que recuperar esta evaluación

Aula Virtual

4º ESO D
TECNOLOXÍA
 (Gavino)

Aula Virtual

Aula Virtual

 

 

Exercicios de  
Rec 1ª Avaliación

Exercicios de  
Rec 2ª Avaliación

1º BACH A/B
TECNOLOXÍA  INDUSTRIAL
 (Alberto)

Aula CESGA

Aula CESGA

2º BACH A/B
TECNOLOXÍA  INDUSTRIAL
 (Alberto)

Aula CESGA

Aula CESGA

 

 

Exercicios de  
Rec 1ª Avaliación

Exercicios de  
Rec 2ª Avaliación

4º ESO A/B/C/D
TIC 
 (Alberto)

Tarefas entregadas os alumnos (email)

Tarefas entregadas os alumnos (email)

1º BACH A/B/C/D
TIC
 (Gavino)

Exercicios 1 BACH

Exercicios 1 BACH

2º BACH A/B/C/D
TIC
 (Marta)

Ningún alumno/a tiene que recuperar esta evaluación

Ningún alumno/a tiene que recuperar esta evaluación

Os correos electrónicos dos profesores do departamento son os seguintes:

             Marta Costas Fdez  -  marta.iessanpaio@gmail.com

              jose Luis Gavino    -  gavinosanpaio@gmail.com

            Alberto Diaz Portas -  alberto-tecnoloxia@sanpaio.com

Programación adaptada ó COVID19

 

Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es