Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Persoal

Persoal do centro

O Equipo Directivo:

Director: Alfonso Ruso González

Xefa de Estudos: Mª Beatriz Iglesias Núñez

Secretario: Emilio Pazo Núñez

Vicedirector: Miguel A. Abraira Pérez

Claustro de profesorado:

Abraira Pérez, Miguel Ángel
 
Abruñedo Guillán, Marina
 
Alonso Álvarez, Laureano
 
Álvarez Fernández, Esther
 
Álvarez Rodríguez, Pacífica Rocío
 
Ares Licer, Elisabete
 
Arnau Reboredo, Manuel
 
Bacelos Comesaña, Mónica
 
Barciela Varela, Eduardo
 
Blanco Alonso, Daniel José
 
Bravo Sánchez, María
 
Brocos Iglesias, María Consuelo
 
Bugarín Gomes, María del Mar
 
Bugarín Pereira, Luis Miguel
 
Castaño Vicente, Isabel
 
Cid Deus, Fernando
 
Davila Pousa, María Rita
 
del Rio Alonso, Fernando
Ricardo
 
Díaz Portas, Luis Alberto
 
Docampo González, Francisco
José
 
Domínguez Areta, Alvaro Juan
 
Dorelle Iglesias, José Luis
 
Fernández Álvarez, Luis
 
Fernández Vázquez, María
Ángeles
 
Freijo Troncoso, Matilde
 
Gómez-Casasnovas Díaz, David
 
González Budiño, Dolores
 
González Diz, María
 
González Gavino, José Luis
 
González Martíns, Tania
 
Iglesias Núñez, María Beatriz
 
Iglesias Vázquez, Óscar
 
Jardón Abal, Francisco Javier
 
Lemos Davila, Cristina
 
López Ares, Xosé
 
López Fernández, Luis Miguel
 
Lores Pérez, José María
Martín Rodríguez, Maria de las
Mercedes
 
Martínez Castro, María Cristina
 
Martínez Philippon, Andrea
 
Merino Urizar, Felisa E.
 
Misa Peralba, Iria
 
Orozco González, Alejandra
 
Pazo Núñez, Emilio
 
Pazos Malvido, Eva María
 
Pérez Otero, Amalia
 
Pérez Rego, Rafael
 
Pociña Pazo, María Yolanda
 
Puente Pérez, Blanca
 
Rodríguez Álvarez, Cristina
 
Rodríguez García, Javier
Rodríguez González, Serafín
Manuel
 
Romero Lorenzo, Emilio
 
Ruso González, Alfonso
 
Seoane Riobó, Rosa María
 
Valverde Morán, Juan Pablo
 
Varela Cano, Xoán
 
Varela Silvalde, Olalla
 
Vázquez Castro, Cristina
 
Vidal Botana, Evangelina
 
Vidal Conde, Luis Alonso
 
Viso Outeiriño, Alberto Manuel
 

 

 

 

Cargos do profesorado:

Director

RUSO, ALFONSO

Vicedirector

ABRAIRA, MIGUEL

Xefa de Estudos

IGLESIAS, BEATRIZ

Secretario

PAZO, EMILIO

Xefe do Departamento de Xeografía e Historia

PÉREZ, RAFAEL

Xefe do Departamento de Matemáticas

ROMERO, EMILIO

Xefa do Departamento de Física e Química

DAVILA, Mª RITA

Xefa do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

PAZOS, EVA

Xefa do Departamento de Debuxo

RODRÍGUEZ, CRISTINA

Xefa do Departamento de Francés

LEMOS, CRISTINA

Xefa do Departamento de Inglés

OROZCO, ALEJANDRA

Xefa do Departamento de Música

SEOANE, ROSA MARÍA

Xefe do Departamento de Lingua e Lit. Galega

CASTAÑO, ISABEL

Xefa do Departamento de Filosofía

LÓPEZ, LUÍS MIGUEL

Xefe do Departamento de Grego

LORES, JOSÉ MARÍA

Xefe do Departamento de Latín

ALONSO, LAUREANO

Xefe do Departamento de Lingua e Lit. Castelá

GÓMEZ, DAVID

Xefa do Departamento de Educ.Física e Dep.

POCIÑA, YOLANDA

Xefa do Departamento de Orientación

FERNÁNDEZ , MARÍA ÁNGELES

Xefe do Departamento de Tecnoloxía

DÍAZ, ALBERTO

Xefa do Departamento de Economía

VIDAL, EVANGELINA

Xefa do Departamento de Relixión Católica

ROMERO, MARÍA BELÉN

Xefa do Departamento de Portugués

VISO, ALBERTO

Coordinador de equipo de dinamización L.Galega

BUGARÍN, LUIS

Coordinador da Sección Bilingüe

DOMÍNGUEZ, ALBA

Coordinadora dAuxiliares de Conversa

BRAVO, MARÍA

 

Persoal non docente:

En Secretaría traballan dúas persoas, en Conserxería tres e en Persoal de limpeza cinco.

Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es