Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Xefatura de estudos

PROBAS DE ACCESO A CICLOS 2021

A Consellaría de Educación convocou as probas para ciclos formativos.

Os prazos son os seguintes:

• Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: o prazo de inscrición será entre os días 18 de febreiro e 3 de marzo de 2021.
Realización da proba:15 de abril de 2021.


• Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: o prazo de inscrición será entre os días 15 e 26 de marzo de 2021.

Realización da proba:  27 de maio de 2021.

 

CALENDARIO DAS PROBAS

+ INFO

 

ENTREGA DE NOTAS SETEMBRO: DÍA, HORARIO, LUGAR E INSTRUCIÓNS VARIAS

O vindeiro LUNS 7 DE SETEMBRO convocamos ao alumnado de todos os cursos (salvo 2BAC) para levar a cabo as tarefas que se detallan a continuación:

1. ENTREGA DOS BOLETÍNS DE NOTAS, nas seguintes horas e lugares (pregamos puntualidade):

 

 

 

2. DEVOLUCIÓN AO CENTRO DOS LIBROS EMPRESTADOS POLO FONDO LIBROS para este curso 2019-20.

 • O alumnado que tivo libros de texto de Fondo Libros da Xunta (non os da ANPA!) terá que traelos ese mesmo día (borrados e limpos). O titor/a, tras a entrega de notas, comprobará a devolución e despois acompañará ao alumnado para a súa entrega a membros do equipo directivo en Biblioteca II, recibindo un impreso de confirmación da devolución para levar a casa.
 • Non confundir cos libros prestados pola ANPA, que devolveranse no día e forma que esta indique.

 

3. OUTROS.

 • O alumnado con libros emprestados pola Biblioteca do IES, deberá pasar a devolvelos ese día.
 • Os ordenadores de Edixgal (1ºESO) non se devolverán ao centro ata o remate do vindeiro curso 2020-21.
 • É imprescindible:
  • ENTRAR NO CENTRO COA MÁSCARA POSTA.
  • USAR OS DISPENSADORES DE HIDROXEL dispostos na entrada do centro e aulas.
  • Manter en todo momento as DISTANCIAS DE SEGURIDADE.

 

 Moitas grazas.

CONVOCATORIA ABAU 2021

Aquí podedes consultar a Convocatoria Ordinaria das ABAU 2021.

Máis información no departamento de orientación e na páxina da CIUG 

 

 

PENDENTES 2021

Nos próximos días iranse engadindo distintas materias. Podedes consultar dúbidas cos xefes ou xefas do departamento.

MATERIA DATA HORA  CONTACTO
INGLÉS 27 de abril (2º BAC) 25 de maio(ESO) 

16:20

alejandra.ingles.sanpaio@gmail.com

BIOLOXÍA- XEOLOXÍA 30 de abril(2º BAC) 28 de maio (ESO)na biblioteca  12:45 evabioprofe@gmail.com 
EPV  28 de maio (ESO)na aula de debuxo 10:25 cristinarodrigueztics@gmail.com 
FÍSICA E QUÍMICA 26 de maio (ESO) 16:20  
XEOGRAFÍA E HISTORIA 31 de maio (ESO)no salón de actos 12:45  

Por motivo da situación no centro, as probas de ESO quedan adiadas ata novo aviso.

Pílulas docentes para o ensino virtual e inclusivo

Compartimos con todos vós estes documentos (unha presentación genial.ly e un arquivo adxunto) que pretenden ser unha axuda ao profesorado co fin de minimizar as barreiras, neste caso curriculares e dixitais, que o noso alumnado -sobre todo aquel con dificultades- pode atopar no estudo telemático na casa.

 

Como se explican nos documentos adxuntos, neste momento cómpre priorizar o envío de poucas tarefas pero de calidade e inclusivas (co obxectivo de afianzar contidos e desenvolver competencias) a mandar moita información á que o alumado non é quen de dar resposta.

 

Estas vacacións de Semana Santa poden servirnos para descansar (ben merecido o temos) e para reflexionar na optimización do noso tempo, traballo e recursos e, sobre todo, pensar que o noso alumnado (e nós) está a aprender moitas leccións de vida fóra do curricular e iso xa é un dos obxectivos da Educación.

 

E como non pode ser doutro xeito, o primordial é que emocionalmente esteamos o máis estables e tranquilxs posible para poder dar o mellor de nós. 

 

Felices vacacións e moita saúde!

 

 


 

enderezos profes

Nome

 

Correo electrónico

Abraira Pérez, Miguel A.

VICEDIRECTOR

miguelabraira@edu.xunta.gal

Abruñedo Guillán, Marina

TITORA 2º ESO D

mabrunedo@edu.xunta.gal

Alonso Álvarez, Laureano

TITOR 1º ESO A

laureanoalonso@edu.xunta.gal

Álvarez Fernández, Esther

TITORA 2º BAC D

estheralvarez@edu.xunta.gal

Álvarez Rodríguez, Pacífica Rocío  

TITORA 1º ESO C

profe.rocio.mate@gmail.com

Ares Licer, Elisabete   elisabete.ares.licer@edu.xunta.gal

Arnau Reboredo, Manuel

TITOR 3º ESO E

arnaureboredo@gmail.com

Bacelos Comesaña, Mónica

TITORA 1º ESO D

mobacom@edu.xunta.gal

Barciela Varela, Eduardo

 

eduprofebioxeo@gmail.com

Blanco Alonso, Daniel José

 

blancoalonso@edu.xunta.gal

Bravo Sánchez, María

TITORA 2º ESO C

mariainglessanpaio@yahoo.com

Brocos Iglesias, María Consuelo

TITORA 1º ESO B

mbrocos@edu.xunta.gal

Bugarín Gomes, María del Mar

  mbgomes@edu.xunta.gal

Bugarín Pereira, Luis Miguel           

 

bugarin@edu.xunta.gal

Castaño Vicente, Isabel                

 

isacvicente@edu.xunta.gal

Cid Deus, Fernando

TITOR 1º BAC D

fercide2008@gmail.com

Costas Fernández, Marta             

 

marta.iessanpaio@gmail.com

Davila Pousa, María Rita

TITORA 2º BAC A

mritadavila@gmail.com

del Rio Alonso, Fernando Ricardo

TITOR 2º ESO E

fdelrioalonso@edu.xunta.gal

Díaz Portas, Luis Alberto

 

albertodp2@gmail.com

Docampo González, Francisco José

 

fco.mates.sanpaio@gmail.com

Domínguez Areta, Alvaro Juan

TITOR 4º ESO E areta@edu.xunta.gal

Domínguez Blanco, Alba

TITORA 3º ESO B albadominguezblanco@edu.xunta.gal

Fernández Álvarez, Luis         

 

luis.fernandez@edu.xunta.gal

Fernández Vázquez, María Ángeles     

ORIENTADORA

afvazquez@edu.xunta.gal

Freijo Troncoso, Matilde  

TITORA 3º ESO C matilde.freijo@edu.xunta.gal

Gómez-Casasnovas Díaz, David

TITOR 2º BAC E

casasnovas_diaz@edu.xunta.gal

González Budiño, Dolores

TITORA 3º ESO A 

lolifrancessanpaio@gmail.com

González Gavino, José Luis           

 

gavinosanpaio@gmail.com

González Martíns, Tania

TITORA 4º ESO D

matestania@gmail.com

Iglesias Núñez, María Beatriz         

XEFA DE ESTUDOS

iesmat1234b@gmail.com

Iglesias Vázquez, Óscar

 

oscariglesias@edu.xunta.gal

Jardón Abal, Francisco Javier         

TITOR 2º BAC C

franjardon@edu.xunta.es

Lemos Davila, Cristina

 

crisfrancesspaio@gmail.com

López Ares, Xosé

TITOR 1º BAC A

xoloa@edu.xunta.gal

López Fernández, Luis Miguel        

  luis.miguel.lopez.fernandez@edu.xunta.es

Lores Pérez, José María

BIBLIOTECA

lores-grego@sanpaio.com

Martín Rodríguez, Mª Mercedes

TITORA 1º ESO E

mariamercedesmartin@edu.xunta.es

Martínez Castro, María Cristina

 

c.martinez-castro@edu.xunta.gal

Martínez Philippon, Andrea

TITORA 1º BAC E

andreamartinezphilippon@edu.xunta.gal

Merino Urizar, Felisa E.                   

TITORA 2º ESO B

meri@edu.xunta.gal

Misa Peralba, Iria

TITORA 4º ESO B

iriamisa@edu.xunta.gal

Orozco González, Alejandra         

TITORA 3º ESO D

alejandra.ingles.sanpaio@gmail.com 

Pazo Núñez, Emilio                        

SECRETARIO

emiliopazo@edu.xunta.gal

Pazos Malvido, Eva María

 

evabioprofe@gmail.com

Pérez Otero, Amalia

PT

amalia.perez.otero@edu.xunta.gal

Pérez Rego, Rafael

 

rafa@edu.xunta.es

Pociña Pazo, María Yolanda

TITORA 2º ESO A

pocina@edu.xunta.gal

Puente Pérez, Blanca

TITORA 4º ESO C

blanca.puente.perez@gmail.com

Rodríguez Álvarez, Cristina           

TITORA 1º ESO A

cristinarodrigueztics@gmail.com

Rodríguez García, Javier

TITOR 1º BAC C 

javierprofesormates@gmail.com

Rodríguez González, Serafín Manuel

 

serafin.historia@gmail.com

Romero Gómez, María Belén

  maberogo@edu.xunta.es

Romero Lorenzo, Emilio

 

milucho@edu.xunta.gal

Ruso González, Alfonso                

DIRECTOR

alfonsoruso@edu.xunta.gal

Seoane Riobó, Rosa María

 

rosa.seoane@edu.xunta.gal

Valverde Morán, Juan Pablo           

TITOR 1º BAC A

jvalverde@edu.xunta.gal

Varela Silvalde, Olalla

TITORA 4º ESO A

olalla.varela@edu.xunta.gal

Vázquez Castro, Cristina            

  cristina.vazquez.castro@edu.xunta.gal

Vidal Botana, Evangelina

 

evangelinavidal@edu.xunta.gal

Vidal Conde, Luis Alonso               

TITOR 1º BAC B

alonsovidalconde@icloud.com

Viso Outeiriño, Alberto Manuel     

TITOR 2º BAC B

aviso@edu.xunta.gal

MATERIAS 2º BAC A

LC LG MAT

ECO

(correo-e)

ING

(correo-e)

FRAN  TIC II BIO
HESP HMUS FIS RELI
MEN  QUIM DEB ART  CUCI 
PSICO

DEB TEC 

TECN. IND II  

 

Fai clic en cada materia para acceder ao sitio.

Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es