Inspírate nos camiños

 vías tren
 BASES

1. OBXECTIVO: Crear unha ilustración, fotografía, fotomontaxe... que inclúa un breve texto literario (escena teatral, poema, conto, capítulo dunha novela...) sobre os camiños.
2. PARTICIPANTES: O concurso está aberto a todos os alumnos e alumnas do centro, de forma individual.
3. O deseño será orixinal e inédito.
4. Cada concursante poderá presentar un máximo de tres traballos.
5. As ilustracións, fotografías, fotomontaxes  deberán realizarse en cartolina de formato A4: 21 x 29 cm. Tamén poderán presentarse en formato electrónico gardados nun CD ou disquete e nun arquivo JPG.
6. O procedemento será libre: ceras, lapis, tinta, acuarela, colaxe (recortes de revistas ou prensa, textos, papeis de cor...) fotografía, infografía (ordenador)... Pódense mesturar os diferentes procedementos e técnicas para xerar a imaxe final en branco e negro ou en cor.
7. O Departamento de Debuxo e Educación Plástica e Visual ofrece asesoramento aos concursantes para o mellor remate das obras.
8. Será obrigatorio facilitar os datos (autor, título da obra, editorial, páxina ou páxinas...) do texto literario (escena teatral, poema, conto, capítulo dunha novela...) e/ou da escena, lugar... no que inspira a ilustración, fotografía, fotomontaxe, etc.
9. Valoraranse estes aspectos: relación co texto, orixinalidade e calidade na resolución gráfica e na presentación.
10. Os traballos presentaranse baixo pseudónimo. Nun sobre adxunto pechado identificarase o participante: apelidos, nome, curso e grupo.
11. PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN: do luns, 1 de marzo ao luns 19 de abril de 2010, ámbolos dous inclusive. Os traballos presentaranse na Biblioteca do IES durante os recreos dentro do prazo citado e serán recollidos polo profesorado de garda na Biblioteca.
12. XURADO: O xurado cualificador estará integrado por catro membros representantes do equipo directivo, do Departamento de Educación Plástica e Visual e do equipo de Biblioteca.
13. PREMIOS: haberá un primeiro premio valorado en 70 Euros e un accésit valorado en 30 Euros, que poderían quedar desertos.
14. O/os traballo/os premiado/os quedarán depositados no Instituto e poderán ser utilizados por este sen ánimo de lucro.
15. A participación no Concurso supón a aceptación das presentes bases.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer