Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Instruccións para o alumnado das asignaturas de 2º de Bacharelato impartidas polo Departamento de Filosofía

Debido á suspensión das clases presenciais en tódolos centros de ensino do sistema educativo da comunidade a causa do Estado de Alerta Sanitaria, establécese a necesidade de articular unha serie de medidas para garantir o normal desenvolvemento das actividades formativas por parte do alumnado de xeito non presencial. 

Na  AULA VIRTUAL do centro o alumnado atopará as instruccións relativas ás tarefas e actividades que deberá ir realizando durante estos días en cada unha das asignaturas co fin de traballar e avanzar nos contidos do currículo.

Deste modo ponse a disposición do alumnado a citada plataforma da AULA VIRTUAL como lugar de referencia así como a seguinte dirección de correo electrónico para calquer aclaración ou suxestión sobre o desenrolo do curso:

ivan82as@gmail.com

Iván Álvarez Salgado. Departamento de Filosofía.

 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es