Aulas dixitais: Explorando EDIXGAL

Xogo tipo oca con preguntas de Matemáticas para 1º ESO


Creando unha Aula Virtual Abalar.
Moodle - Nivel básico.
20 horas (21/11/13 - 20/02/14)
Grupo de traballo Moodle para a rede avalar.
Modalidade: avanzada
2013-2014
Proxecto Abalar (Modalidade 2)
30 horas
(15/11/2012 - 21/02/2013)
A implantación do proxecto ABALAR nas aulas de 1º da ESO constitúe un reto que se lle presenta á comunidade educativa. O profesorado é un dos pilares fundamentais para o éxito e bo funcionamento deste proxecto e é necesaria unha formación específica que supoña unha axuda técnica e pedagóxica que propicie as bases sobre a forma de traballar.