TAREFAS TERCEIRO TRIMESTRE

A Terceira avaliación estará adicada á reflexión sobre os Dereitos Humanos. 

Ligazóns e materiais para tratar nas clases de ética de 3º da ESO.