Semana branca en Andorra 2017-18, 1º / 2º TSAAFD Dto. ED Física

Semana branca 15-16 en Andorra
ATENCIÓN AS REUNIÓNS E COMUNICACIÓNS CO PROFESORADO QUE VOS ACOMPAÑA NA VIAXE.  A SEGUINTE INFORMACIÓN É ORIENTATIVA AINDA QUE ACTUALIZAMOS A INFORMACIÓN, PODERÍA HABER VARIACIÓNS NOS HORARIOS E LUGAR DE SAÍDA CADA ANO. ATENCIÓN AOS SUPLEMENTOS .
Denominación da actividade: Semana branca en Andorra, este ano para ciclo TSAAFD. Acompaña ao alumnado o profesorado do Ciclo TSAAFD. Ligazón a videos semanas brancas desenvoltas no Sánchez en varias estacións, incluidas Andorra, Pajares e Leitariegos
 
Reunións 17/18 :
  • Reunións de coordinación alumnado TSAAFD / Tamén sesións en Módulos de TSAAFD en 2º Xestión e en 1º Animación
  • Rifas: entregaranse ao alumnado logo da entrega do 1º xustificante de pago.

Axencia: Viaxamos por 2º ano consecutivo coa axencia Viajes Sierra de Santiago.

INFORMACIÓN E CONTACTO DURANTE A ACTIVIDADE:
Profesorado que acompañará ó alumnado: viaxa co alumnado Josevi Cimadevila, Eladio Otero e José Luís Janeiro Espiñeira. Teléfono mobil de contacto do instituto que levará o profesorado: 629843143, teléfono do instituto: 886159039, Email: ies.sanchez.canton@edu.xunta.es, correo de contacto organización actividade: fpc.gestion@gmail.com, Vicedirección IES Sánchez Cantón Pontevedra.

Data, horario e lugar de saída (ollo posibles cambios): sairemos o sábado 20/1/18 as 22.00 h. da Capela de San Roque. Os alumnado participante estará as 21.30 h. para ir cargando as súas maletas no autobús. Todo o alumnado traerá na carteira o seu DNI e o impreso de convenio sanitario,  así como o necesario para pagar a comida do 1º día e a cea do último día, así como o mínimo necesario para tomar algo durante a viaxe de volta. Os participantes van con almorzo, comida en pistas e cea nos 5 días de actividade de neve: L, M, X, J , V (o  venres solo terán o almorzo e comida)

Chegada na Capela de San Roque o seguinte sábado 27/1/18  pola mañán. Os alumnos avisarán  da hora de chegada final ao seus pais durante a volta, aprox.  10.00 h. dependendo do tráfico e condicións climatolóxicas. Recomendase dar o último aviso cando pasamos pola peaxe de Rande. 

Fianza: o alumnado entregará ao profesorado 30€ por participante en concepto de fianza para o Hotel. O alumnado será reponsable de calquer dano que ocasione e subsidiariamente os seus pais ou titores legais. Recordar que estamos fora de España e as costumes horarias,  silencio nocturno e comportamento cívico durante horarios de paseo ríxense en función das leis, costumes e normativas de Andorra. A fianza devolverase o último día. 

DOCUMENTACIÓN:
Levar o DNI vixente, tarxeta sanitaria vixente e impreso de convenio: Importante os participantes se acheguen as oficinas do INSS ou entidade aseguradora levando o seu DNI e tarxeta sanitaria, e soliciten impreso de convenio e información sobre cobertura médica en Andorraexplicando que participará nestas datas nunha semana branca. Alumnado menor de idade se fose o caso, neste caso debe levar permiso de menores ou pasaporte individual se o tivese. O alumnado menor de idade entregará estes documentos 1 semana antes da saída na vicedirección.  O alumnado maior de idade levará os socumentos na carteira baixo a súa responsabilidade e os deberá amosar ao profesorado cando llos pidan. O centro non se fai responsable dos problemas asociados a falta desta documentación se fose esixida durante a estancia en Andorra e viaxe.

Obxectivos da actividade:
Para o alumnado non TSAAFD: aprendizaxe e perfeccionamento técnico do  esquí / snow.  Para o alumnado TSAAFD ademáis incidirase no aprendizaxe metodolóxico do esquí alpino e das técnicas específicas de xestión da actividades, organización, control e animación de grupos. En xeral para todo o grupo,  a actividade  suporá tamén unha mellora da convivencia e desenvolvemento da autonomía do participante.. 
Módulos vinculados coa actividade:
Deportes individuais, Animación, Proxecto, FOL e Xestión, tamén a materia de Ed. Física.  

Lugar: Estación de esquí de Soldeu - Tarter, estación con 80 km de pistas  que forma parte do dominio esquiable Grand Vallira. Accederemos co autobús a través do parking de El Tarter e subiremos todos os días no funicular. A baixada será en grupo, ben no funicular ou pola pista azul Gal del Bosc. Os profesores e os monitores nas clases de esquí vos irán amosando as pistas aconselladas  de baixada cando  proceda. As actividades de esquí realizaranse sempre en grupo e cumprindo os horarios acordados de baixada ao autobús. 
Horarios da actividade de esquí: de 9 - 16.30 h nos días de actividade. (  ollo horarios de peche dalgunhas zonas de pista) incluindo 2 horas diarias de clases de curso de esquí impartidos por monitores titulados pola RFEDI. A actividade no centro termal de Caldea (ver video) está incluida para todos os participantes, sendo no horario: 17.45 - 18 h. según se acorde co enlace en Andorra. 
Material incluido que será recollido únicamente o primeiro día de actividade:  
Esquís carving con fixacións, bastons, botas. O casco será obrigatorio para todo o grupo, indo incluido no precio para o alumnado ata 16 anos.  Levamos o Forfait  soldeu - Tarter de 5 días de luns a venres para acceso aos remontes. E importante que o participante o leve sempre o forfait na cazadora nun bolsillo que teña cremalleira e non sacalo ata o último día. Se o participante sae dos dominios incluidos no seu forfait  o sistema electrónico non lle permitirá o acceso.
Normativa:
O alumnado é responsable do material alquilado e do seu uso responsable dentro da zona balizada e nunca fora de pistaAs botas de esquí deberán ir nunha bolsa no baixo do autobús logo do remate de cada xornada de esquí. Non se pode subir con elas ó autobús. Traer unha bolsa de supermercado ou bolsa de botas ou patins para o transporte debidamente marcada visiblemente co nome do participante. As botas ao remate da actividade  deberán subirse as habitacions para o seu correcto secado levándoas nunha bolsa. Se as deixas no bus toda a noite estarán moi frias e molladas e serán difíciles ou imposible de poñelas pola manán.
Seguridade dos equipos:
Convén traer unha goma ou cinta con velcro para manter unidos os nosos esquís e bastóns para evitar que éstos se confundan ou separen do resto de equipo durante a subida e baixado de equipos do autobús. Tamén nos servirá para identificar os equipos cando os deixemos na xaula garda esquís se o poñen a nosa disposición. Convén facer unha foto ao nº de ref. das botas, esquís e bastóns e tela gardada por se hai calquer problema. Algúns esquiadores levan algún sistema de peche para deixar atados os seus esquís mentres están no comedor da estación. 

Seguridade do esquiador: o esquiador estará cuberto dentro de pista por un seguro de accidentes. Tamén pode contratarse un seguro de material, pero os seguros son rigurosos: O esquiador debe esquiar sempre en zona de pistas, O esquiador ademáis deberá cumplir as 10 normas da Federación Internacional de esquí 


Material individual aconsellado
:
Luvas para neve, gafas de sol, gafas de ventisca, camiseta térmica, forro, cazadora e pantalón ou peto axeitados para a neve, crema de protección solar e barra de protección labial. Convén levar unha braga de forro ou similar para o cuello e medias que sobrepasen a altura das botas para que éstas non lastimen. Nos enlaces veredes as fotos das actividades doutros anos donde veredes a indumentaria dos participantes. Para Caldea levar solamente un bañador , 1 toalla (debedes de levala da casa,  non se pode levar a do hotel porque xa teremos deixada a habitación e a maleta feita na consigna). e a muda coa roupa a utilizar na viaxe pois tras esta actividade sairemos cara Pontevedra. Seguindo a normativa de Caldea, non hai que levar chanclas nin gorro de baño. Convén levar unha unha bolsiña para poñer a muda e a toalla . A roupa limpa xa será a que levaremos na viaxe ao sair de Caldea. Antes da saída cara Pontevedra realizaremos unha parada no centro comercial / punto de Trovada de costume para a cea (por conta do participante) e últimas compras.

Información complementaria: calendario e horario de actividades provisional:

O tratarse dun viaxe en grupo, os horarios de referencia son: 7.30 h hora de levantarse, almorzo as 7.50 h, saida do autobús cara ás pistas 8.30 h, horario de clases cos monitores: 10.00 - 12.00 h, comida no restaurante da estación: 13 - 14 h, horario de retorno ó autobús: 16.45 h, horario da cena: 20 - 21.00 h. Estes horarios serán comuns e obrigatorios para todos os participantes e poden variar un pouco según acordemos co enlace xa en ANDORRA. Os retrasos individuais afectan a todo o grupo.

Hospedaxe: Na edición 17/18 iremos ao Hotel Panorama. A comida en pistas está incluida tamén no prezo e será no restaurante situado ó lado do punto de encontro para as clases salvo posibles cambios a xestionar co enlace en Andorra
As habitacións asignaranse en réximen de grupos en función da dispoñibilidade: habitacións de 2, 3, 4, 5 ou máis. Difícil saber a asignación antes de chegar alí, faremos as asignacións en canto nos pasen os números das habitacións. En caso de haber algún participante externo, ex alumno de TSAAFD ou asociado da Asociación Aletheia, éstos poden solicitar a reserva dunha habitación doble ou individual (en función da dispoñibilidade) co suplemento correspondente. 
Durante a actividade o alumnado de 1º e 2º TSAAFD  desenvolverá prácticas de acompañamento de grupos co alumnado de menor nivel de esqui ao remate das clases, realizando as tarefas que lle asignará o profesorado do Ciclo nas fichas de traballo,  incluindo a tarefa de dar o aviso matinal para despertar ao grupo de xeito rotativo. Estas tarefas entran dentro do perfil profesional que demandan as empresas de servicios deportivos e tempo libre nas que se xestionen servicios de acompañamento de grupos escolares ou de adultos en semanas brancas.

TICKETS E FORFAIT
O participante lle serán entregados o 1º día de esquí os tickets para as comidas en pista e o forfait correspondente. A organización non se fai responsable das pérdidas ou olvido dos mesmos. Aconséllase levar esta documentación na cazadora, nun bolsillo con cremalleira e non sacala ata o último día. Convén facer unha foto ou anotar os códigos de identificación de: material (botas, esquís e bastóns) e sobre todo do forfait. Polo que é bo que o alumnado leve bolígrafo e un papel para anotar estes datos. 


NORMATIVAS:
O alumnado durante a realización das actividades respectará o contido nas NOF (normas de organizacición e funcionamento), así como as normas e regulamentos específicos das actividades, instalacións, entidades, medios de transporte e hoteis utilizados no desenvolvemento das actividades
En caso de infracción grave das normas, o alumnado participante, será sancionado conforme ás normativas anteriores, facéndose a comunicación correspondente ás familias, vendose privado de participar nas actividades e non podendo continuar coa viaxe e téndose que facer cargo a familia dos gastos extraordinarios de viaxe de retorno e sen dereito á devolución do importe abonado para a viaxe. A cancelación da viaxe dará lugar a perda das cantidades ingresadas ata o momento,  extremo que xestionaredes co profesorado organizador e responsables da Asociación Aletheia. 

Aviso xeral:
En caso de parada na que suba a autoridade policial de Andorra ó autobús, seguiremos as instruccións dos axentes e profesorado, mantendo o silencio e tendo en conta que as normativas e sancións de aplicación serán as vixentes nese país. De igual xeito, no hotel haberá un garda nocturno de seguridade que avisará á policía en caso de que sexa necesario, séndonos de aplicación a normativa deste país. Calquer desperfecto / deterioro nas habitacións será abonado polos acupantes desta. 
Inscripcións, custe e prazos no enlace correspondente:
 
SUPLEMENTOS (suxeto a dispoñibilidade e actualizaciónde tarifas): Forfait grand Vallira: 50€ / Snow: 35€ inclue clases e material. Aviso: o material de alquiler solamente se pode recoller o 1º día de actividade. E obrigatorio o uso de casco, estando incluido no prezo para os esquiadores ata os 16 anos. O resto o levarán ou o alquilarán no 1º día salvo negociación previa coa axencia. 
 
Os suplementos serán atendidos según a dispoñibilidade que nos plantexe a axencia, non podendo garantir máis que o paquete incluido e básico para todos. Calquer actividade a maiores abonarase no momento conforme a tarifas da axencia (patinaxe, raquetas e outras que poidan acordarse co grupo.). Pode contratarse un seguro colectivo de rotura de material se así o acorda o grupo no momento de coller os equipo.
     
Última modificación: Luns, 16 de Abril do 2018, 19:03