COMISION COORD. PEDAGÓXICA IES Sánchez Cantón

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA: CURSO 2018/19

 1. Quireza Ramos, Mª Carmen. Matemáticas

 2. López Penas, Xosé Luís. EDIXGAL

 3. Castro Caridad, Mª Dolores. Latín-Grego

 4. Rodríguez Blanco, Carlos Alfonso. Economía

 5. Centeno Pardilla, Mª Elena. Física e Química

 6. Estévez Vila, Soledad. Biblioteca

 7. Barreiro Huerga, José Adolfo. Orientación

 8. García Alonso, Lourdes. Tecnoloxía

 9. García Lorenzo, Juan. Relixión Católica

 10. Gómez García, Ángel Manuel. Coord. de Ciclo EEDD

 11. González Torterolo, Ernesto. Debuxo, Ed. Plástica e Visual

 12. Gutiérrez Rodríguez-Moldes, Jacobo Juan. Inglés

 13. Janeiro Espiñeira, Xosé Luís. Lingua Galega e Literatura, EDL.

 14. Juanatey Silva, Jesús. Filosofía

 15. Martínez Fernández, Ana Mª . CCNN, Bioloxía e Xeoloxía.

 16. Álvarez Guillán, Juan Manuel. CCSS, Xeografía e Historia

 17. Acuña Parada, Teresa Milagros. PT

 18. Olbés Durán, Fernando. Música

 19. Otero López, Eladio. Director

 20. Rey Sorribas, Antonio. Xefe de Estudos CGTD

 21. Muiños Grajal, Cristina. Lengua Castellana y Literatura

 22. Silva Alonso, Telmo. Educación Física.

 23. Vieites Rey, Rocío. Xefa de Estudos

 24. Villaverde Lamas, Mar. Francés

 25. Rodríguez Naya, Mónica. FOL

Facebook Twitter You Tube Galipedia SC
Última modificación: Luns, 15 de Outubro do 2018, 08:35