Asociación Aletheia actividades 18/19

eral

Asociación xuvenil

ALETHEIA

FOTO ANTIGA
.

Razón social:

Asociación Xuvenil de Alumnos Aletheia do IES Sánchez Cantón - Pontevedra.

Domicilio social: Avda. Raíña Victoria s/nº 36001 Pontevedra

Datos da entidade:

Nº rexistro Asociacións Xuvenís: 36AX47

CIF: G36164986

IBAN: ES81  2080  5406  8730  4013  1820 ENTIDADE:  ABANCA   BIC: CAGLESMMVIG

Tlf: 886159039 / Fax: 886159050

Email comunicacións: -ies.sanchez.canton@gmail.com.Email  viaxes culturais: fpc.gestion@gmail.com

Directiva da Asociación Aletheia act. 8/2/18

Logo dos resultados das votacións ,  a proposta a levar a Asamblea xeral constituinte é: Presidente: Eladio Otero López (director  do centro), Tesoreiro: Francisco Pérez Carral ( vicedirector), vicepresidenta: Isabel Noya Padín / 2º TSAAFD, Secretario: Ramiro Omil,  3º ESO C, 3 Vocales: Jorge Berros / 1º Bach E, Yago Hevia / 1º ESO C, Miguel Pereira / 1º ESO C. A idea de que os postos de Presidente e Tesoreiro sexan asumidos polo equipo directivo é porque para o manexo da  conta de empresa da Asociación requírense 2 firmas e non parece axeitado asignar esta función ao alumnado.

CONTAS, MEMORIA ECONÓMICA

Adxuntamos ligazón a histórico de estractos da conta de Aletheia en Abanca e libro de contas. Observacións: para a admisión nas viaxes culturais cando o número de prazas dispoñibles sexa menor que o número de solicitudes, poderase utilizar o estracto da banca electrónica coa orde de ingresos para a adxudicacion das prazas dispoñibles.

CONVOCATORIAS

Convocatorias asociados: 

HISTORIA

1. Historia: Con anterioridade tivemos varias asociacións de alumnos no Sánchez Cantón con distintos nomes. Na actualidade, dende o curso 2004-05 chámase Asociación Xuvenil de Alumnos Aletheia do IES Sánchez Cantón - Pontevedra segundo consta no rexistro de asociacións, sendo asinados os últimos estatutos o 14 de Marzo do 2005 e sendo o seu presidente actual D. Víctor M. Santana Lorenzo.  A asociación fundouse para fomentar o desenvolvemento e xestión das actividades do alumnado, viaxes culturais, etc. Todas estas xestións en coordinación co Consello Escolar do centro e Equipo Directivo.

2. Memoria de actividades da asociación Aletheia por cursos:

Ligazón a todas as memorias de actividades publicadas na páxina web do IES Sánchez Cantón de Pontevedra dende 2013.

3. Estatutos:

Ligazón aos estatutos da asociación, actualizados o 14/4/2005

Última modificación: Xoves, 18 de Xullo do 2019, 17:39