Aula Virtual

AVISO IMPORTANTE - INICIO CURSO ESCOLAR 2018 / 19
Por necesidades de actualización da Aula Virtual, os usuarios e contrasinais de todo o alumnado deixan de funcionar co inicio de cada novo curso escolar, polo que os interesados deben descargar os arquivos ou datos que queiran conservar antes do inicio do curso escolar e preferentemente no mes de xuño - primeira quincena de xullo. 
CARGA DO ALUMNADO ESO / BACH / CICLOS FEITA O 18/9/18. INF. NA CABECEIRA DA WEB, FOROS E ESPAZO ABALAR.
Unha vez feitos os grupos e actualizadas as listaxes no xade de todo o alumnado do centro, incluido o de nova incorporación en 1º ESO, todos accederán coas 9 letras (3 nome +3  do 1º ap. + 3 do 2º ap.) e o contasinal 1234. Ao entrar, hai que cambiar obrigatoriamente o contrasinal e actualizar o email para poder recibir os avisos.Todo isto o faredes en editar perfil. 
Tan pronto como estean operativos os novos usuarios en cada curso escolar, publicarase o aviso nos foros (ver aviso curso 18/19), cabeceira da web do Instituto e se enviará aviso impreso as aulas. Tamén vos informará o voso profesorado e titores.
Pedimos desculpas polas molestias ocasionadas, ainda que este sistema é moi ventaxoso xa que permite cargar todo o alumnado de forma masiva e dunha vez. O alumnado que poida cambiar de grupo deberá solicitar o cambio de usuario (grupo) a través do  Formulario de solicitudes na AV.
Nota: aviso o 26/9/17 sobre solicitude familias na reunión do día 25 - visibilidade do email do alumnado-
En canto ao alumnado de nova incorporación durante o curso,asignaráselle o usuario (3+3+3 primeras letras  do nome, apelido1, apelido 2) como  ao resto do  alumnado e a primeira  contrasinal será 1234. Remitirase ao seu profesorado  esta  información a través do foro  e remitirase tamén esta información ao seu titor/a así como ao propio alumnado. 
 
Facebook Twitter You Tube Galipedia Calendario de actividades SC
Última modificación: Mércores, 3 de Abril do 2019, 08:29