Profesorado do Claustro do IES Sánchez Cantón
Listaxe do profesorado
que integra o claustro
do IES Sánchez Cantón
no curso 2019/20

Foto de grupo do Claustro no curso 2014-2015

Foto do claustro de profesores/as no ano 2015

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 1. Martínez Fernández, Ana Mª. Xefa Dpto. Secretaria
 2. Martínez Pérez, Fermín. Tit. convivencia CGTD
 3. Otero López, Mª Isabel
 4. Suárez García, Francisco. Tit. 4º ESO B
 5. Suárez Otero, Mª Isabel. Tit. 1º ESO B

CIENCIAS SOCIAIS. XEOGRAFÍA E HISTORIA:

 1. Alonso de Vega, Pablo. Ti. 2º BACH C
 2. Álvarez Guillán, Juan Manuel. Xefe Dpto. e Tit. 2º BACH D
 3. Álvarez Pablos, Beatriz. 
 4. Casalderrey Soria, Jenifer. Tit. 4º ESO CGTD
 5. Martínez Gargamala, Humberto. Coord. Convivencia
 6. Rivadulla Bendaña, Marta. Tit. 3º ESO B

DEBUXO. EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL:

 1. González Torterolo, Ernesto. (CGTD) Xefe Dpto.
 2. Pernas Lorenzo, Mª del Carmen
 3. Rodríguez Abilleira, Jaime. Tit. 1º ESO A

ECONOMÍA:

 1. Gómez Fernández, Mª Rosa. CGTD
 2. Rodríguez Blanco, Carlos Alfonso. Xefe Dpto. e Tit.1º BACH D

EDUCACIÓN FÍSICA:

 1. Cimadevila González, José Víctor. Tit. TSAAFD
 2. Gómez García, Ángel Manuel. Coord. Ciclo/ Igualdade/Tit. Convivencia 3º 
 3. Gutiérrez Matilla, María Isabel. Tit. 1º ESO C
 4. Montoya Aboal, Tomás. Tit. Fútbol
 5. Otero López, Eladio. Director 
 6. Pérez Carral, Francisco. Vicedirector
 7. Pintos Soto, Emilio. Tit. Balonmán
 8. Refojos Leal, Miguel. Tit. 4º ESO C
 9. Rey Sorribas, Antonio. Xefe de Estudos CGTD
 10. Rodríguez López, Juan Carlos. Tit. fútbol
 11. Silva Alonso, Telmo. Xefe Dpto. Coord. EEDD
 12. Vicente Vila, Pedro
 1. González Escudero, Mª Esperanza. Tit. 1º BACH E
 2. Juanatey Silva, Jesús. Xefe Dpto. Tit. 2º BACH E
 1. Rodríguez Naya, Mónica. Xefa Dpto.

FÍSICA E QUÍMICA:

 1. Álvarez Cambre, María. Tit. 3º ESO A
 2. Centeno Pardilla, María Elena. Xefa Dpto. 
 3. Fariña Casanova, Manuel. CGTD
 4. Trillo Senín, Beatriz Amanda. Tit. 2º ESO D
 1. Basante Alonso, Marta.
 2. Villaverde Lamas, Mar. Xefa Dpto. Coord. Sección Bilingüe

INGLÉS:

 1. Eizaguirre Santillán, Alicia
 2. Gutiérrez Rodríguez-Moldes, Jacobo J. Xefe Dpto.
 3. Hernández Otero, María Mar. Tit. 2º BACH B CGTD
 4. Magariños Losada, Patricia Tit. 4º ESO D
 5. Meizoso Arnoso, Ana Lorena. Tit. 1º ESO D
 6. Rodríquez Añón, Marta María
 7. Torres Aboal, Mª José. Tit. 1º BACH C

LATÍN e GREGO:

 1. Castro Caridad, Mª Dolores, Xefa Dpto. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:

 1. Gallardo Velasco, Mónica
 2. Herrero Sinovas, Belén 
 3. Muiños Grajal, Cristina, Xefa Dpto. Tit. 2º BACH A
 4. Rodríguez Marticorena, Verónica. Tit. Convivencia 2º ESO
 5. Sans Boga, Mercedes. CGTD. Tit. 3º ESO CGTD
 6. Tomé Rodríguez, Fernando. Tit. 1º BACH B

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 1. Díaz Muñiz, Salomé. Tit. 2º ESO B
 2. Janeiro Espiñeira, Xosé Luís. Xefe Dpto. EDL
 3. López Penas, Xosé Luís. Coord. EDIXGAL
 4. Pereiro Traba, Amaranda
 5. Rial Vidal, Mª Ángeles. Tit. 1º ESO A 
 6. Vieites Rey, Mª Rocío. Xefa de Estudos
 7. Villar Agra, Alfonso. Tit. 1º BACH CGTD

 

 1. Búa Ares, José Benito. Tit. 2º ESO A
 2. Buceta Fernández, María Natividad. Tit. convivencia 1º ESO
 3. Carballal López, Beatriz. 
 4. Quireza Ramos, Mª Carmen. Xefa Dpto.
 5. Ríos Bergantiños Silvia (Castro Álvarez, Eva). Tit. 4º ESO A
 6. Rodal Vila, Jaime Alberto. CGTD
 7. Rodríguez Alonso, José Luís. Tit. 2º BACH B
 8. Torres Cancela, Olga. Tit. 3º ESO C
 1. Estévez Vila, Soledad. Coord. Biblioteca. Tit. 2º ESO C
 2. Olbés Durán, Fernando. Xefe Dpto. Tit. pendentes

ORIENTACIÓN EDUCATIVA:

 1. Acuña Parada, Teresa Milagros. PT
 2. Barreiro Huerga, José Adolfo, Xefe Dpto.

RELIXIÓN CATÓLICA:

 1. García Lorenzo, Juan, Xefe Dpto. 
 2. Taibo García, José Manuel (IES F. Asorey, Cambados)
TECNOLOXÍA:
 1. García Alonso, Lourdes. Xefa Dpto. 
 2. Martínez López, Saínza. Tit. 1º BACH A. CGTD
 3. Mouriño Sestelo, Carmen. Tit. 3º ESO D
 4. Palmeiro Díaz, José. 
Facebook Twitter You Tube Galipedia SC
Última modificación: Xoves, 18 de Xullo do 2019, 17:18