Seguimento do Plan Lector de Filosofía e cidadanía de 1º de Bacharelato


Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Páxina principal do Departamento de Filosofía.
Contén ligazóns a todos os espazos relacionados.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Nuestra especieDesenvolvemento do Plan Lector para Filosofía e Cidadanía en base á lectura comprensiva e a comunicación de resumos e reflexións sobre o libro "Nuestra Especie" do antropólogo Marvin Harris.

pipaIniciación á Lóxica
para estudantes de 1º de Bacharelato

MERCAars CONSTRUCTOR

Actividade estética e produción artística.
Reflexión de caracter filosófico sobre a arte mediante a construcción dun xogo:
MERCAars CONSTRUCTOR

MERCAars CONSTRUCTOR

Actividade estética e produción artística.
Reflexión de caracter filosófico sobre a arte mediante a construcción dun xogo:
MERCAars CONSTRUCTOR

Curso específico para a materia de Bacharelato: Tecnoloxías da información e da comunicación.