Alumnado ilustre

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
IES SÁNCHEZ CANTÓN (Web)

Alumnado en 1922

Foto: Alumnado do Instituto en 1922 (Fonte: Wikipedia)

Alumnado ilustre no Instituto de Pontevedra

Nos primeiros anos o instituto de Pontevedra tiña entre 60 e 100 alumnos, en 1860 xa eran máis de 150. As mulleres puideron matricularse desde 1882.

En 2018 o instituto contaba con máis de mil alumnos e alumnas.

Nos anos da Restauración do século XIX foron alumnos: 

Na primeira parte do século XX pasan polo instituto:

Nos anos da Guerra Civil e posteriores estudaron no instituto:

Nos anos 1950-1960 foron alumnos no IES Sánchez Cantón:

Desde os anos 1980 tamén estudaron no instituto:

Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades    Última modificación: Domingo, 9 de Maio de 2021, 15:40