Profesorado (ilustres)

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
IES SÁNCHEZ CANTÓN (Web)
Castelao

Castelao no seu despacho do instituto de Pontevedra

Desde a súa creación foron pasando polo Instituto famosos profesores como: Juan Antonio Saco y Arce, Luís M. Sobrino, Jesús Muruais Rodríguez, Emilio Álvarez Jiménez, Víctor Said-Armesto, A. Daniel Rodríguez Castelao (foto no despacho), Alfredo de la Iglesia, Antón Lousada Diéguez, Ramón Sobrino Buhigas, Ernesto Caballero, Enrique Vidal Abascal, Bibiano Fernández-Osorio Tafall … (foto de listaxe de profesores)

Coa Guerra Civil do 36 chegan expedientes de depuración: Bibiano Fernández-OsorioTafall, Daniel Rodríguez Castelao, Echave Susaeta; e dous profesores ligados ao instituto: Antón Fraguas e Celestino Noya. Dous profesores da preparatoria son procesados e fusilados: Paulo Novás e Gonzalo Martín March.

Na posguerra prodúcese o paso fugaz de Blanco Porto e o pintor Laxeiro. Imparten docencia no instituto entre outros: Aquilino Iglesia Alvariño, Isidoro Millán, Marcelino García e, ademais, Xosé Filgueira Valverde.

No arquivo do Instituto Sánchez Cantón conservamos documentación relativa, entre otros/as, a:

1. Alfonso D. R. Castelao (Días das Letras Galegas 1964)

3. Antón Losada Diéguez (Días das Letras Galegas 1985)

2. Xosé Filgueira Valverde (Días das Letras Galegas 2015)

4. Aquilino Iglesia Alvariño (Días das Letras Galegas 1986)

-Nomeamento de Filgueira Valverde como 1º Director do Instituto Masculino de Pontevedra-

Filgueira Valverde


Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades
Última modificación: Domingo, 4 de Outubro de 2020, 22:08