Asociación Aletheia: actividades

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
IES SÁNCHEZ CANTÓN (Web)

FOTO ANTIGA

Actividade deportiva do antigo instituto de Pontevedra

-Razón social:

Asociación Xuvenil de Alumnos Aletheia do IES Sánchez Cantón - Pontevedra.

-Nº rexistro Asoc. Xuvenís: 36AX47

-Domicilio social: Avda. Raíña Victoria s/nº 36001 Pontevedra

-CIF: G36164986

-IBAN: ES81  2080  5406  8730  4013  1820 ENTIDADE:  ABANCA   BIC: CAGLESMMVIG

-Contacto: ies.sanchez.canton@gmail.com / tlf:contacto: 886159039 

-PAGO FACTURAS ALETHEIA: exclusivamente a través de transferencia - banca electrónica.

-1º Remitir por email o presuposto IVE incluido.

-2º Contestamos a aceptación do presuposto

-3º Para efectuar o pago da factura precisamos os seguintes datos:

    • IBAN
    • Nome de beneficiario da conta da empresa que factura
    • certificado bancario de titularidade da conta (descárgase na banca electrónica do usuario)

AVISO IMPORTANTE: Baixo ningún concepto se poderá adquirir ningún material ou recollelo previamente ao envío do presuposto e preferentemente logo do pago da factura. O material deberá ser recollido por un conserxe ou profesor/a do centro que se faga responsable e previamente teña falado co Tesoureiro. 

TEMA ACTIVIDADES - VIAXES DIDÁCTICAS.

  • XA NON UTILIZAMOS ESTA CONTA PARA AS VIAXES. A PARTIRES DO CURSO 19/20 OS PAGOS XESTIONARANSE DIRECTAMENTE COAS AXENCIAS PROVEEDORAS DAS VIAXES. NON RESPONDEMOS DAS DEVOLUCIÓNS SE INGRESAN NESTA CONTA XA QUE PRÓXIMAMENTE SERÁ CANCELADA. MANTEMOLA OPERATIVA EXCLUSIVAMENTE PARA PAGOS DE ACTIVIDADES CO REMANENTE ACTUAL.
  • PECHE DA ASOCIACION: CURSO 20/21

Directiva da Asociación Aletheia act. 8/2/18

Logo dos resultados das votacións ,  a proposta a levar a Asamblea xeral constituínte é: Presidente: Eladio Otero López (director  do centro), Tesoureiro: Francisco Pérez Carral ( vicedirector), vicepresidenta: Isabel Noya Padín / 2º TSAAFD, Secretario: Ramiro Omil,  3º ESO C, 3 Vocales: Jorge Berros / 1º Bach E, Yago Hevia / 1º ESO C, Miguel Pereira / 1º ESO C. A idea de que os postos de Presidente e Tesoureiro sexan asumidos polo equipo directivo é porque para o manexo da  conta de empresa da Asociación requírense 2 firmas e non parece axeitado asignar esta función ao alumnado.

CONVOCATORIAS

Convocatorias asociados: 

HISTORIA

1. Historia: Con anterioridade tivemos varias asociacións de alumnos no Sánchez Cantón con distintos nomes. Na actualidade, dende o curso 2004-05 chámase Asociación Xuvenil de Alumnos Aletheia do IES Sánchez Cantón - Pontevedra segundo consta no rexistro de asociacións, sendo asinados os últimos estatutos o 14 de Marzo do 2005 e sendo o seu presidente actual D. Víctor M. Santana Lorenzo.  A asociación fundouse para fomentar o desenvolvemento e xestión das actividades do alumnado, viaxes culturais, etc. Todas estas xestións en coordinación co Consello Escolar do centro e Equipo Directivo.

2. Memoria de actividades da asociación Aletheia por cursos:

Ligazón a todas as memorias de actividades publicadas na páxina web do IES Sánchez Cantón de Pontevedra dende 2013.

3. Estatutos:

Ligazón aos estatutos da asociación, actualizados o 14/4/2005

Proceso disolución: https://cpapx.xunta.gal/asociacions/disolucion

Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades

Última modificación: Venres, 15 de Xaneiro de 2021, 12:54