Espazo para o profesorado que estivo no IES Sánchez Cantón

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
IES SÁNCHEZ CANTÓN (Web)

Profesorado do antigo instituto de Pontevedra

ESPAZO PARA ENCONTRO ENTRE O PROFESORADO QUE ESTIVO NO IES SÁNCHEZ CANTÓN DE PONTEVEDRA

  • Quen teña fotografías en .jpg de exprofesores/as, de claustros ou departamentos/seminarios pode envialas e iremos publicándoas pouco a pouco. Se é posible cómpre indicar o nome e apelidos do profesor/a e os anos nos que exerceu a docencia no Instituto. Quen teña conta de Dropbox ou Drive pode enviarnos a información ao correo de contacto ies.sanchez.canton@gmail.com e así poderemos recompilalas nun cartafol.

  • E para manterse informado o seguinte foro para exprofesores/as.

  • Os ex profesores/as reúnense para tomar café como o facían no seu tempo cando estaban en activo. Entre outros, no antigo Lusitania (hai un grupo que vai os xoves) o Blanco y Negro e ás veces no Dulce de Leche, Pool House ou na cafetería do instituto coincidindo cos compañeiros en activo.
  • Comezamos coa galería de directores/as xa xubilados:

 1. Filgueira Valverde, José. Profesor de Lengua Castellana y Literatura

 2. Pereiró Rodríguez, José Ramón. Tamén foi inspector do centro. Profesor de Matemáticas

 3. Rodríguez Gandoy, Eladio José. Profesor de Lengua Castellana y Literatura

 4. Santillán Pedrosa, Elena. Tamén foi Vicedirectora. Profesora de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 5. Mesejo González, Casimiro. Tamén foi Xefe de Estudos. Profesor de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia
 6. Valderrama Currás, Carmen Margariña. Tamén foi Xefa de Estudos. Profesora de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

A continuación e por orde alfabética figuran profesoras e profesores xa xubilados que impartiron clases no instituto. Lembramos que contamos coa colaboración dos seguidores da páxina para ir ampliando o listado (ies.sanchez.canton@gmail.com):

 • -Agra Bernadal, José. Xefe de departamento e profesor de Grego
 • -Agra Pérez, Mª Socorro. Xefa de departamento e profesora de Xeografía e Historia
 • -Álvarez Brasa, Mª Paz (foi Xefa de Estudos). Profesora de Física e Química
 • -Álvarez López, José María. Xefe de departamento e profesor de Francés
 • -Ayán Vázquez, Julio (foi Secretario). Profesor de Lengua Castellana y Literatura
 • -Azpeitia, Mª del Carmen. Xefa de departamento e profesora de Educación Física
 • -Bilbao Sarria, Isabel. Profesora de Inglés.
 • -Balea Cebreiro, Elisardo. Profesor de Ciencias Sociais
 • -Calvo Muras, Xosé Manuel. Profesor de Lingua Galega e Literatura. DespedidaEntrevista
 • -Camino Lastra, Manuel. Xefe de departamento e profesor de Matemáticas
 • -Casalderrey García, Manuel Luís. Xefe de departamento e profesor de Física e Química
 • -Castro Peralta, Eduardo. Xefe de departamento e profesor de Matemáticas
 • -Castelo Tettamancy, María del Carmen. Profesora de Ciencias Sociais e Xeografía e Hª
 • -Centeno Pardilla, Mª Elena. Xefa de departamento e profesora de Física Química.
 • -Chacón Malvar, Rafael. Profesor de Lengua Castellana y Literatura
 • -Chamorro González, Prudencio (foi Secretario). Xefe de departamento e profesor de Latín (entrevista)
 • -Conde Conde, Dolores (foi Xefa de Estudos). Profesora de Lengua Castellana y Literatura
 • -Corrochano Gálvez, Manuel. Profesor de Educación Física (1957, Festival ximnástico)

 • -Cortegoso Iglesias, Manuel. Profesor de Matemáticas

 • -Costa Giráldez, María de los Ángeles (foi Vicedirectora). Profesora de Filosofía, webmaster
 • -Dapena García, José ManuelXefe de departamento e profesor de Física e Química
 • -De Paz de Paz, Sagrario (foi Xefa de Estudos). Xefa de departamento e profesora de Economía. Despedida
 • -De Ron Pedreira, Antonio (foi Secretario), Xefe de departamento de Bioloxía.
 • -Dios Mosquera, Lourdes de. Profesora de Ciencias Naturais
 • -Durán Torrado, Mª del Carmen. Profesora de Lengua Castellana y Literatura
 • -Estévez Loureiro, José Manuel. Xefe do departamento e profesor de Física e Químic
 • -Fariña García, José. Profesor de Matemáticas
 • -Fernández, Antonio. Xefe de departamento e profesor de Relixión Católica
 • -Fernández Arruti, Mª del Carmen (foi Secretaria). Profesora de Ciencias Sociais e Xeografía e Hª
 • -Fernández González, Marina. PT
 • -Fernández Herraiz, Pilar. Vicedirectora e profesora de Lingua Galega e Literatura (entrevista acto de despedida)
 • -Fernández Iglesias, Mª del Carmen. Xefa de departamento e profesora de Francés
 • -Figueroa Panisse, Adela. Xefa do departamento e profesora de Ciencias Naturais, Bioloxía e Xeoloxía
 • -Fondevila Reboredo, Sabela. Profesora de Lingua Galega e Literatura
 • -García Bugallo, María Elena. Profesora de Lengua Castellana y Literatura
 • -García Uría, Isabel. Profesora de Lengua Castellana y Literatura
 • -Gómez Serrano, Mª Soledad (foi Secretaria). Profesora de Matemáticas
 • -González Baldonedo, Mª Ángeles. Xefa de departamento e profesora de Ciencias Naturais, Bioloxía e Xeoloxía
 • -González Guerra, Anxo. Xefe de departamento e profesor de Lingua Galega e Literatura, webmaster
 • -Gulías Folgar, Francisco. Profesor de Relixión Católica.
 • -Iglesias Prieto, Consolación (foi Secretaria). Profesora de Inglés
 • -Lamas Crego, Mª Paz. Profesora de Lengua Castellana y Literatura
 • -Liste Regueiro, Inmaculada. Profesora de Lengua Castellana y Literatura

 • -Llovo Santos, Adolfo. Xefe de departamento e profesor de Xeografía e Historia
 • -Lombao Pérez, José Manuel. Xefe de departamento e profesor de Tecnoloxía e Física e Química, Xefe de Estudios no CGTD
 • -López de Castillo, Tomás. Xefe do departamento e profesor de Filosofía
 • -López Grillé, Luis. Profesor de Lengua Castellana y Literatura
 • -López Penas, José Luís. Profesor de Lingua Galega e Literatura. Entrevista
 • -Lozano Varela, Francisco. Profesor de Filosofía e Orientador
 • -Marescot, Ramona. Profesora de Ciencias Naturais
 • -Maroño Pena, Obdulia. Profesora de Ciencias Naturais
 • -Méndez Búa, Clorinda (foi Xefa de Estudos). Profesora de Latín
 • -Méndez Martínez, Lidia. Profesora de Lengua Castellana y Literatura
 • -Moldes Fontán, Francisco Javier. Profesor de Lengua Castellana y Literatura.
 • -Monteagudo Campos, Manuela. Profesora de Matemáticas
 • -Mora Calvo, Milagros. Profesora de Ciencias Sociais e Xeografía e Hª
 • -Morales Ortiz, Pedro Telesforo. Profesor de Educación Física

 • -Mosquera Madriñan, Ascensión (foi Xefa de Estudos). Profesora de Inglés
 • -Núñez González, María Teresa. Profesora de Física e Química
 • -Núñez Fírvida, María Teresa (foi Xefa de Estudos). Profesora de Ciencias Sociais e Xeografía e Hª
 • -Obelleiro Cabada, Julia. Profesora de Pedagoxía Terapéutica
 • -Pallín Justo, José Luís. Profesor de Ciencias Sociais e Xeografía e Hª
 • -Palmeiro Díaz, José. Profesor de Tecnoloxía.
 • -Pardo Belda, Pilar (foi Vicedirectora). Profesora de Matemáticas
 • -Paz Framil, Alba Nélida. Xefa de departamento e profesora de Inglés
 • -Pensado Varela, José Manuel. Profesor de Física e Química
 • -Pintos Lamoso, Benigno. Profesor de Matemáticas
 • -Pita Rasille, Mercedes. Profesora de Inglés
 • -Regueiro, Luís. Profesor de Educación Física
 • -Rey Durán, Xan. Coordinador de Ciclo e profesor de Educación Física
 • -Río Vázquez, Carlos del (foi Xefe de Estudos). Xefe de departamento e profesor de Matemáticas, impulsor das TICs
 • -Riveiro Otero, Mª del Carmen. Profesora de Francés
 • -Rodríguez Carril, Margarita. Profesora de Matemáticas
 • -Rodríguez Castro, Mª Eugenia. Profesora de Inglés.
 • -Rodríguez Gil, Rafael. Xefe de departamento e profesor de Ciencias Sociais e Xeografía e Hª.
 • -Rodríguez Salón, Clara (foi bibliotecaria). Profesora de Fogar
 • -Roselló Valle, José. Xefe de departamento e profesor de Debuxo
 • -Ruano Paz, Mª Asunción. Profesora de Ciencias Naturais
 • -Sánchez, Paulino. Profesor de Electricidade
 • -Sánchez-Agustino Rodríguez, Rafael. Profesor de Educación Física
 • -Sánchez-Gabriel Sánchez, Rosario (foi bibliotecaria). Profesora de Inglés, webmaster
 • -Santos González, Mª de los Ángeles de los. Profesora de Latín
 • -Solla, José. Orientador
 • -Souto, Margarita. Profesora de Lengua Castellana y Literatura
 • -Souto Míguez, José Antonio. Xefe de departamento e profesor de Relixión. Organizador de comidas de confraternidade. Homenaxe en Meis
 • -Souto Souto, José Lino. Profesor de Matemáticas
 • -Táboas Pastor, Rafael. Profesor de Inglés e Director.
 • -Trillo Pérez, Francisco (foi Xefe de Estudos). Xefe de departamento e profesor de Inglés
 • -Touza Prieto, Lucía. Xefa de departamento e profesora de Grego
 • -Varela Galán, Pilar. Profesora de Física e Química
 • -Vidal Meijón, Rafael (foi Xefe de Estudos). Xefe de departamento e profesor de Matemáticas
Galería de fotos:
 
Galería de videos: Todos no canal do centro en youtube:
 
Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades

Última modificación: Domingo, 25 de Outubro de 2020, 19:21