Web IES Sánchez Cantón

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
IES SÁNCHEZ CANTÓN (Web)

Premio

Premio Nacional de Educación do Ministerio 2013 (Esperanza Gesteira, Charo Sánchez-Gabriel, Anxo González)

A WEB DO IES SÁNCHEZ CANTÓN, UNHA TAREFA COMÚN

A última actualización da web é do verán de 2020, durante a pandemia do Coronavirus. O último grande cambio da web do Sánchez Cantón comezou no Entroido de 2015. Un ano despois, en febreiro de 2016, foise consolidando e cambiando sempre en función das necesidades e das solicitudes recibidas por parte de toda a comunidade escolar:

Mais para chegarmos a esta web e á informatización actual do centro houbo moito que traballar, desde a páxina en Drupal pasando pola primeira cabeceira en moddle 1.9 ata chegar á actual, agora xa en Moodle (Aula Virtual) todo foi cambiando e adaptándose aos novos tempos.

Os importantes fondos da Biblioteca comezaron a informatizarse sendo director Eladio Rodríguez Gandoy e encargada da Biblioteca Clara Rodríguez Salón, baixo a coordinación de Anxo González Guerra e coa axuda dun grupo de obxectores de conciencia ao servizo militar obrigatorio. Cando Charo Sánchez-Gabriel se fixo cargo da coordinación, a Biblioteca pasou a formar parte do proxecto de Bibliotecas Escolares da Xunta de Galicia integrándose no programa Meiga de xestión de bibliotecas.

O profesor Carlos del Río axudado por Marián Costa e Jesús Juanatey foron os pioneiros na informatización e dixitalización do Sánchez Cantón: impartiron cursos de formación, montaron os equipos informáticos… Con Margariña Valderrama de directora e Marián Costa desde a Vicedirección apostouse claramente por estes aspectos: aulas de informática, materia TICS en Bacharelato, rede Wifi da Xunta etc. E sobre todo o desenvolvemento da Aula Virtual, converténdoa en referencia na comunidade educativa galega; case sempre coa axuda de Charo Sánchez-Gabriel desde a Biblioteca:

Durante algúns cursos a profesora especialista Esperanza Gesteira achegou os seus coñecementos e traballo no centro. E chegaron máis éxitos:

Conseguiuse entrar no programa Abalar da Consellería de Educación, que pasou a coordinar Xosé Luís López Penas, que tamén coordinou ata 2019 toda a informatización do Centro. Actualmente estamos en Edixgal, coordinado polo profesor Humberto Martínez Gargamala.

Sendo Director Eladio Otero, continuouse este labor iniciado anos atrás e en novembro de 2019 o IES Sánchez Cantón contaba con:

  • 2 aulas completas de informática/TICS

  • Todas as aulas contan con pizarra electrónica, ordenador portátil, conexión Internet

  • 2 liñas: 1º e 2º ESO contan co programa Edixgal (8 aulas)

  • Rede wifi da Consellería en todo o centro, Paraninfo e Pavillón. Actualmente en proceso de cambio a wifi moderna, rede edu.xunta.es tamén dispoñible para o noso alumnado.

  • Equipamento informático nos Departamentos, despachos, sala de profesores

  • Ordenadores abertos ao alumnado na Biblioteca

  • Xestión informatizada con Xade e Abalar Móbil da actividade docente

Todo isto é froito do traballo e dedicación durante anos de moitos profesores e profesoras, en especial o noso agradecemento a Carlos del Río, Marián Costa, Charo Sánchez-Gabriel, Xosé Lois López e Anxo González Guerra que xa non están no instituto pero seguimos e seguiremos aproveitando o seu traballo.

1.- Aula de informática no ano 2008:

Aula de informática no ano 2008

2.- Recollendo o premio Irmandade do Libro 2005 para a Biblioteca:
Premio Irmandade do Libro

3.- Mulleres, libros e Internet, Premio Xunta de Galicia.
Artífices: Marián Costa e Charo Sánchez-Gabriel.
Colaboración: Elena Santillán, Margariña Valderrama e Anxo González
Mulleres, libros e Internet


Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades


Última modificación: Sábado, 3 de Outubro de 2020, 18:32