Descarga de documentos para cubrir

Consellería de Educación IES Sánchez Cantón - Pontevedra Logo Fondo Social Europeo

 Os impresos 4 - 6 deben entregarse aos titores nos primeiros días do curso. Normalmente os titores os distribuen ao alumnado nos primeiros días de clase.
O resto de impresos utilízanse cando sexa preciso. O alumnado pode solicitar unha copia na conserxería.
DESCARGA DE IMPRESOS PARA CUBRIR O ALUMNADO E FAMILIAS

Foto antiga dun acto do Instituto
Facebook Twitter You Tube Galipedia Calendario de actividades SC
Última modificación: Martes, 26 de Maio do 2020, 13:50