Descarga de documentos para cubrir

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
IES SÁNCHEZ CANTÓN (Web)
Consellería de Educación

Teatro no antigo instituto de Pontevedra

Instruccións:

Algúns destes documentos admiten a súa entrega telemática a través do espazo ABALAR ou buzón da aula virtual. Sigan as instruccións das titorías.

1. Xustificación faltas asistencia
2. Recollida alumnado horario escolar
3. Autorizacións actividades     /    Autorización ED. F 4º ESO / 1º Bach 
4. Autorización A.D. Imaxe
5. Autorizacións exames 2º bach
6. Autorizacións Bach 1ª / ult. hora
7. Aut. teatro tardes 3º/4º ESO
Os impresos 4 - 6 deben entregarse aos titores nos primeiros días do curso. Normalmente os titores os distribúen ao alumnado nos primeiros días de clase.
O resto de impresos utilízanse cando sexa preciso. O alumnado pode solicitar unha copia na conserxería.
Edición dixital dos documentos: os docs están en formato google, inicien sesión na súa conta e logo creen unha copia. No ordenador faise facilmente. Logo editan os seus datos na copia, a descargan en formato pdf e logo a envian. Tamén poden descargar os documentos no formato que prefiran, os imprimen, cubren a man e logo fanlle unha foto ben encuadradiña que poden tamén enviar.

Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades

Última modificación: Mércores, 7 de Outubro de 2020, 14:00