Descarga de documentos para cubrir

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
IES SÁNCHEZ CANTÓN (Web)
Consellería de Educación

Teatro no antigo instituto de Pontevedra

Instruccións:

Algúns destes documentos admiten a súa entrega telemática a través do espazo ABALAR ou buzón da aula virtual. Sigan as instruccións das titorías.

AUTORIZACIÓN CRIBADO MENORES 16 ANOS COVID

1. Xustificación faltas asistencia
2. Recollida alumnado horario escolar
3. Autorizacións actividades     /    Autorización ED. F 4º ESO / 1º Bach 
Resto autorizacións Ed. Física descarganse nos cursos de ED.F na aula virtual.
Autorización etwinning 20/21 1º ESO A/C.
4. Autorización A.D. Imaxe
5. Autorizacións exames 2º bach
6. Autorizacións Bach 1ª / ult. hora (orde do 23/10/20. Pte. resol. Consellería
7. Aut. teatro tardes 3º/4º ESO
Os impresos 4 - 6 deben entregarse aos titores nos primeiros días do curso. Normalmente os titores os distribúen ao alumnado nos primeiros días de clase.
O resto de impresos utilízanse cando sexa preciso. O alumnado pode solicitar unha copia na conserxería.
Edición dixital dos documentos: os docs están en formato google, inicien sesión na súa conta e logo creen unha copia. No ordenador faise facilmente. Logo editan os seus datos na copia, a descargan en formato pdf e logo a envian. Tamén poden descargar os documentos no formato que prefiran, os imprimen, cubren a man e logo fanlle unha foto ben encuadradiña que poden tamén enviar.
Algunhas titorías teñen informado ao seu alumnado sobre a opción de recollida telemática destes documentos.

Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades

Última modificación: Domingo, 20 de Decembro de 2020, 12:40