Departamentos Didácticos do IES Sánchez Cantón

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
VOLTAR A INICIO AV.  IES SÁNCHEZ CANTÓN
Consellería de Educación
Bioloxía e Xeoloxía
Ciencias Sociais. Xeografía e Historia
Debuxo. Educación Plástica e Visual
Economía
Educación Física
Ensinanzas deportivas: Web
Filosofía
Física e Química
Francés
Grego
Inglés
Latín
Lengua Castellana y Literatura
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas
Música
Orientación
Relixión Católica
Tecnoloxía
Información en espazos departamentos: a información que debe estar colgada nestes espazos é responsabilidade da xefaturas do dto. correspondente.
  • Programacións / ver instruccions X.E sobre entrega e prazos
  • Información pendentes - Información exames setembro
  • Actividades, programas, proxectos e intercambios a desenvolver
  • Información sobre probas de acreditación (nas materias nas que proceda)
  • Libros de texto e/ou materiais necesarios para a materia / xestión de licenzas de libros dixitais coas editoriais.
  • Blogs

Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades

Última modificación: Venres, 30 de Abril de 2021, 14:40