Departamentos Didácticos do IES Sánchez Cantón

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
IES SÁNCHEZ CANTÓN (Web)

Consellería de Educación
Bioloxía e Xeoloxía
Ciencias Sociais. Xeografía e Historia
Debuxo. Educación Plástica e Visual
Economía
Educación Física
Ensinanzas deportivas: Web
Filosofía
Física e Química
Francés
Grego
Inglés
Latín
Lengua Castellana y Literatura
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas
Música
Orientación
Relixión Católica
Tecnoloxía

Información en espazos departamentos: a información colgada nestes espazos é responsabilidade das xefaturas de cada departamento

Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades

Última modificación: Venres, 23 de Outubro de 2020, 11:19