Abalarmobil. Información familias

app abalarmobil
PERMITE CONTACTAR CO PROFESORADO E TITORÍAS, XUSTIFICAR AS FALTAS, RECEPCIÓN INMEDIATA DE AVISOS DE FALTAS DO ALUMNADO, NOTAS DE AVALIACIÓNS, AVISOS DE CENTRO, DE GRUPO E DA TITORÍA, ETC.... 
AO DESCARGAR, SEGUIR AS INTRUCIÓONS DO SISTEMA, POÑER A CLAVE E DEBERÍA DE FUNCIONAR SALVO QUE NON TEÑAN DADO DE ALTA O SEU TELÉFONO NA SECRETARÍA (FAISE COA MATRÍCULA E OS DATOS PASAN AO XADE (SISTEMA DE XESTIÓN XERAL DE DATOS DE EDUCACIÓN).
 
Teñen á súa disposición unha aplicación que lles permitirá o acceso a TODA A INFORMACIÓN ESCOLAR DO SEU FILLO/A AS 24 H do día (faltas, cualificacións, curso, grupo, titor e horario de atención, tamén avisos do centro,  ou para o grupo).

Abonda con descargar e instalar no seu Smartphone a aplicación “AbalarMóbil”. Se está interesado/a pode informarse da súa instalación e funcionalidade no seguinte vídeo titorial ou ben no espazo Abalar na páxina da Xunta.

Na reunión de 1º ESO cos titores ao inicio de cada curso escolar informase ás familias sobre este tema. Tamén se lles remitirá unha información co protocolo de uso dos portátiles, debendo devolver ao titor/a o resgardo asinado coa conformidade coa normativa de uso remitida a través dos seus fillos/as.

No caso dos grupos de ESO e Bach. as familias irán sendo informadas polos seus respectivos titores. En caso de atopar algÚn problema ou incidencia co sistema, a propia app ten unha opción para informar do problema e as incidencias resólvense con prontitude.

O funcionamento do sistema esixe por tanto un nº de teléfono móbil de contacto das familias que deberá estar posto na folla de matrícula en secretaría e unha conexión do teléfono a internet ou conexión a través dunha wifi.

O alumnado maior de idade dos ciclos de FP impartidos no centro: Ciclo Superior TSEASD e Ciclos Deportivos Medio e Superior de Fútbol e Balonmán tamén poden acceder á súa información académica (faltas, cualificacións nos distintos módulos, etc..) neste espazo descargando a aplicación para smartphone. Para máis información consultar co titor/a e comprobar na secretaría o nº de teléfono móbil de contacto.
O sistema funciona a partir do momento en que a secretaría carga o alumnado e os horarios no XADE. O sistema funciona durante a vida escolar do alumnado, no noso centro abarca dende 1º ESO ata 2º BACH e CICLOS FP / EE. DEPORTIVAS. / cando o alumnado cumpRe 18 anos o sistema pasa a remitirlles a eles a información directamente. 
Pódese obter máis información sobre o Abalar Móbil nas seguintes ligazóns:
O coordinador Abalar
Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades
Última modificación: Venres, 30 de Abril de 2021, 23:29