Ciclos TSAAFD e Ciclos Técnico Deportivos

   • Consellería de Educación IES Sánchez Cantón - Pontevedra Logo Fondo Social Europeo

   • Foto antiga de deportes

    OFERTA EDUCATIVA DE FP E ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL NO IES SÁNCHEZ CANTÓN 2020/21

    Na actualidade no IES Sánchez Cantón pódense cursar, ademais da ESO e do Bacharelato nas súas diferentes modalidades, os seguintes estudos de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial:

    • Ciclo formativo superior correspondente ó título de Técnico Superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva, novo currículo implantado dende o curso 2018/19. Actualmente xa implantado en 1º e 2º curso. Tamén probas libres TSEASD e probas libres TSEASD a extinguir conforme a instruccions da consellería. 
    • Técnico Deportivo en fútbol, con dous niveis formativos, prepara para o desempeño profesional da iniciación, a tecnificación e o adestramento de xogadores e equipos de fútbol. 
    • Técnico Deportivo en balonmán, con dous niveis formativos, prepara para o desempeño profesional da iniciación, a tecnificación e o adestramento de xogadores e equipos de balonmán.
    • Técnico Superior en fútbol, prepara para o desempeño profesional do adestramento e a dirección de equipos de fútbol de alto nivel.
    • Técnico Superior en balonmán, prepara para o desempeño profesional do adestramento e a dirección de equipos de balonmán de alto nivel.
    • Formación semipresencial bloque común Técnicos Deportivos: pendente de autorización por parte da Consellería. Para maís información consultar a páxina de Ensinanzas de Réxime Especial da Consellería. 
    É importante destacar que todas estas titulacións son oficiais e teñen validez académica e profesional, xa que permiten o acceso a outras titulacións superiores e cualifican para o exercicio profesional no sector produtivo da actividade física e do deporte a nivel Español e Europeo. 
    Facebook Twitter You Tube Galipedia Calendario de actividades SC
Última modificación: Xoves, 3 de Setembro do 2020, 09:37