. ... .

.

.

.
.

Son unha adaptación dunha idea orixinal da Biblioteca da Escola de Secundaria de Campo Mayor. trátase dunhas fichas moi sinxelas que proporcionan información moi básica sobre diferentes temas. Pódense descargar e imprimir

. m
n
f
f

A miña libreta

Dicionarios

Páxina web

Prensa

.
f
v
x
 b

Tomar apuntes

Mapas

Gravar un video

Falar en público


  • .
  • ALGUNHAS NORMAS DE SEGURIDADE NA REDE
NON DEIXES DE VISITAR ESTE INTERESANTE RECURSO


.


E AQUÍ TES TAMÉN UNHAS INTERESANTE FOLLAS DE TRABALLO PARA ORGANIZAR OS TEUS PEQUENOS PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN.

O Manifesto IFLA/UNESCO da Biblioteca Escolar contempla entre os seus obxectivos os seguintes:

  • Ofrecer oportunidades para a utilización e produción de información que posibiliten a adquisición de coñecementos, a comprensión, o desenvolvemento da imaxinación e o lecer.
  • Apoiar ao alumnado na aprendizaxe e na práctica de competencias de avaliación e utilización da información, en calquera soporte, formato ou medio, tendo en conta as formas de comunicación máis usuais na súa comunidade.
  • Proporcionar acceso aos recursos locais, rexionais, nacionais e globais que lle permitan ao alumnado poñerse en contacto con ideas, experiencias e opinións diversas.Última modificación: Xoves, 14 de Xullo de 2016, 12:42