Documento de benvida a alumnado e familias

Consellería de EducaciónLogoFondo Social Europeo
IES SÁNCHEZ CANTÓN (Web)


En primeiro lugar queremos darlles a benvida ao noso centro, o IES Sánchez Cantón de Pontevedra e á súa Extensión no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de parte do Consello Escolar, equipo directivo, profesorado, ANPA e persoal non docente de ambos os centros. Este documento tenta ser unha pequena guía para facilitar información á comunidade educativa e familias. Para o alumnado de primaria adscrito do CEP Campolongo e do CEP Froébel establécese unha xornada de portas abertas que se desenvolve no mes de xuño e que se coordina a través do Dto. de Orientación xunto cos centros adscritos. Neste curso escolar, debido a situación cambiante irán sendo informados a través da actualización dos distintos espazos informativos da páxina e avisos que irán sendo dados conforme as informacións remitidas pola Consellería de Educación e seguindo a normativa sanitaria vixente en cada momento, polo que as informacións nesta páxina de benvida iranse adaptando xa que algunhas informacións están referidas ao xeito de proceder que tíñamos establecido.
Para as familias de 1º ESO establécese unha reunión de acollida cos titores, profesorado e equipo directivo no mes de setembro - outubro que lles será comunicada a través de espazo Abalar cando proceda e segundo os protocolos de aplicación. Para o alumnado de nova incorporación, organizaranse accións formativas coordinadas polas titorías e profesorado do nivel educativo correspondente sobre o funcionamento da plataforma ABALAR - EDIXGAL (1º/2º ESO) ou sobre o funcionamento da Aula Virtual - Moddle (Resto de niveis educativos). Tamén o coordinador EDIXGAL ou o coordinador TIC.
O alumnado novo e todo o alumnado en xeral será matriculado na AV logo das presentacións. As informacións e procedementos a seguir remitiranse a través do espazo de axuda para o alumnado, foro xeral e espazo Abalar, polo que é moi importante que descarguen a aplicación Abalarmobil e a teñan operativa as Nais / Pais / Titores/as dende o inicio do curso.

1.- Horarios: os dous centros, tanto o Sánchez Cantón como a Extensión no CGTD teñen horarios distintos tanto no inicio como no remate e nas tardes, tendo o CGTD 3 mañáns nas que teñen lugar adestramentos.

Horario do Sánchez Cantón Horario da Extensión do CGT

2.- Ligazón ao documento de benvida específico para o profesorado de nova incorporación aos 2 centros con toda a información necesaria e suxeito a LPTDatos. O acceso a esta área específica de profesorado e foro de comunicacións ao profesorado é unicamente para profesorado.  Neste espazo hai un foro oficial de comunicacións no que se centralizan todas as comunicacións para o profesorado e avisos. 

3.- No curso 2020/21 o Equipo Directivo do IES Sánchez Cantón estará formado por:

Dirección: Rocío Vieites Rey,  mvrey@edu.xunta.gal

Xefatura de Estudos: Telmo Silva Alonso,  telmosilva@edu.xunta.gal

Xefatura de Estudos Extensión CGTD: Antonio Rey Sorribas, reysorribas@edu.xunta.gal

Secretaría: Ana Mª Martínez Fernández: ies.sanchez.canton@edu.xunta.gal

Vicedirección: Francisco Manuel Pérez Carral, pacocarral@edu.xunta.gal

4.- No Sánchez Cantón impártense ademais de 1º e 2º Ciclo ESO e Bacharelato, o Ciclo Superior de FP TSEASD (novo currículo implantado no curso 18/19) e Ciclos de Técnicos Deportivos en Fútbol e Balonmán nivel I, II e nivel III. Está en trámites coa Consellería (formación, plataforma e recursos preparados) a implantación do Bloque común para Ciclos Técnico Deportivos na modalidade Semipresencial para o noso centro.

5.- Na Extensión do CGTD impártese o 2º Ciclo da ESO e Bacharelato, sendo o alumnado deportistas bolseiros que viven maioritariamente na Residencia do CGTD, edificio colindante co propio centro educativo con servizo de comedor, instalacións deportivas para o adestramento e servizo de medicina do deporte.

6. Pódese consultar a Historia do Instituto de Pontevedra e orixe do IES Sánchez Cantón, así como a memoria de novas e a páxina de mencións.

7.- Contactos:

-IES Sánchez Cantón:

Avda Raíña Victoria, s/n, 36001 Pontevedra / Tel 886159039 / Fax 886159050 / ies.sanchez.canton@edu.xunta.es / Dispoñemos dun smartphone para actividades e viaxes culturais: tlf: 629843143

- Extensión do IES Sánchez Cantón no CGTD:

Rúa Fernando Olmedo s/n CP 36002. Pontevedra / Tlf: 886159692/cgtd.ies.sanchez.canton@edu.xunta.es.

-Agradecemos que se nos remita calquera comunicación ou suxestión ás contas de correo citadas.

-Para suxestións sobre a nosa web, pinchar na ligazón correspondente, o formulario está na cabeceira da web na marxe superior dereita. A súa suxestión será respondida por email. 

-Dispoñemos de distintas contas nas redes sociais, todas elas vinculadas á conta de correo aberta específica para o centro: ies.sanchez.canton@gmail.com, así como canle en youtube. Tamén asociadas ao mesmo correo dispoñemos de usuario de SKIPE e VIBER para as comunicacións das actividades do profesorado con outros centros. 

T-amén dispoñemos dunha canle en TELEGRAM, que actualmente é a rede máis actualizada no referido a noticias urxentes para o alumnado, que son enviadas a través do foro xeral e espazo abalar. 

-É conveniente que abra unha conta de correo para o seu fillo/a da que poden ter control do contrasinal para o alumnado que accede a 1º ESO, xa que para a operatividade do envío dos avisos do foro xeral é imprescindible ter o correo actualizado

Act. 3/7/20

Telegram Sánchez Cantón  Facebook    Twitter  You Tube Calendario de actividades

Última modificación: Luns, 12 de Outubro de 2020, 22:16