Titorías

Ir aHorarios das titorías no IES Sánchez Cantón, curso 2019 - 2020

Ir aHorarios das titorías na extensión CGTD do IES Sánchez Cantón, curso 2019 - 20
  • Todos os TITORES/AS do Centro teñen unha hora de visita semanal para recibiren as familias e poderen facer fronte aos problemas ou dificultades que se poidan presentar respecto da formación do alumnado.
  • As familias deberán poñerse en contacto co titor ou titora en 1º lugar, antes de tentar concertar pola súa conta entrevistas cos diferentes profesores/as do curso. Deste xeito poderán ser mellor atendidos.
HORARIOS DAS TITORÍAS

Claustro de profesores hai moitos anos
Descarguen a aplicación ABALAR MOBIL. Poderán ver as faltas e calificacións dos seus fillos/as durante todo o curso dende 1º ESO ata 2º Bach e incluso Ciclos FP.

A páxina actualízase logo da carga dos horarios definitivos no xade

*Educar é unha tarefa conxunta que require a participación tanto das familias como do profesorado e é por iso que os animamos a que colaboren connosco en procurar un mellor funcionamento do centro que se traducirá nunha mellor formación do alumnado.
*É tarefa das familias estar pendentes das entrevistas de titoría, da xustificación das ausencias e atrasos, das datas de entrega de notas, cartas, circulares, avisos dos titores, e incidencias do calendario escolar.

*Tamén os animamos a que participen na ANPA ou no Consello Escolar onde poderán expor as súas iniciativas, suxestións ou queixas dunha forma máis efectiva. 
     
Facebook Twitter You Tube Galipedia Calendario de actividades SC
Última modificación: Venres, 3 de Xaneiro do 2020, 13:03