COMUNICACIÓNS ALUMNADO E FAMILIAS - FORO XERAL IES SÁNCHEZ CANTÓN - EXTENSIÓN NO CGTD

4/11/14 Martes, 11.30 h. Sala de Profesores: Sorteo público da Xunta electoral - eleccións Consello Escolar

25/11/14: actas coa certificación do escrutinio eleccións Consello Escolar 24/11/14: Profesorado, alumnado e Pais / nais.

por Usuario eliminado -
Número de respostas: 0
Adxuntas se remiten copias das actas cos resultados do escrutinio das eleccións ao Consello Escolar celebradas o luns 24/11/14 para Profesorado, alumnado e Pais / nais. 
A información impresa atópase no taboeiro do vestíbulo (familias e alumnado) e no taboeiro de sala de profesores do Sánchez (profesorado).

Pontevedra, 25/11/2014