COMUNICACIÓNS ALUMNADO E FAMILIAS - FORO XERAL IES SÁNCHEZ CANTÓN - EXTENSIÓN NO CGTD

4/11/14 Martes, 11.30 h. Sala de Profesores: Sorteo público da Xunta electoral - eleccións Consello Escolar

17/11/14: Publicación Candidatos ao Consello Escolar 2014-15

por Usuario eliminado -
Número de respostas: 2

PUBLICACIÓN CANDIDATOS Ó CONSELLO ESCOLAR

O luns, 17 de novembro do 2014 ás 11:30 h. no despacho de Dirección, procédese ó levantamento da acta da reunión da xunta electoral para facer pública a proclamación de candidatos/as ó consello escolar, resultando ser os seguintes:

Relación de profesores que se presentan ó consello escolar:

  • Juán García Lorenzo

  • Sagrario de Paz de Paz

  • Francisco José Suárez García

  • Beatriz Vázquez Rosales

Relación de alumnos que se presentan ó consello escolar:

  • Víctor Vidal de Sáa, 1º ESO A

  • Luís Enrique Larrinaga Galego, 1º Bach D

  • Alexandre Peón Vázquez, 1º ESO A

  • Gabriel Ameal Villaverde, 1º ESO C

  • Iago Mª Grande Izquierdo, 1º Bach B

Relación de pais de alumnos que se presentan ó consello escolar:

  • Marta Cabrera Martiño, nai de Ana Monteagudo Cabrera, 3º ESO B

Relación de persoal non docente que se presentan ó consello escolar:

Non se presentaron candidatos

As eleccións serán o vindeiro 24 de novembro para o cal se procede á organización e sorteo dos membros das diferentes mesas electorais.

E para que así conste firman os membros da xunta electoral 

Enlace ao documento coa relación de candidatos.